Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Про деякі аспекти протидії корупції в Україні
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Корупція в системі вищої освіти: сутність, причини та наслідки
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні
Бабенко К.А.
Проблема забезпечення цілісності державної влади в контексті розвитку системи конституційно-правового регулювання в Україні
Бабенко К.А.
Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України
Бабенко К.А.
Феномен «динамічного балансу» стабільної Конституції і розвитку політико-правових відносин
Бабенко К.А.
Методи конституційного регулювання політико-правових відносин
Бабенко К.А.
Політико-правові відносини як предмет регулювання конституційного права України
Бабенко К.А.
Конституційно-правові механізми збалансування влади в процесі взаємодії уряду і парламенту
Бабенко К.А.
Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України
Бабенко К.А.
Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої і законодавчої влади
Бабенко К.А.
Конституційне закріплення принципу поділу державної влади як фундамент формування системи політико-правової взаємодії органів державної влади
Бабенко К.А.
Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян
Бабенко К.А.
Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез?
Бабенко К.А.
Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Бабенко К.А.
Конституційні підвалини генезису парламентаризму в Україні в контексті запровадження політичної реформи
Бабенко К.А.
Системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України
Бабенко К.А.
Політична реформа в контексті демократизації системи державної влади: конституційні аспекти
Бабенко К.А.
Адміністративна реформа як невід’ємна складова процесу реалізації Конституції України
Бабенко К.А.
Політичні чинники впливу на процес реалізації Конституції України
Бабенко К.А.
Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні
Бабенко К.А.
Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні
Бабенко К.А.
Система конституційного регулювання і розвиток політико-правових відносин в сучасній Україні
Бабенко К.А.
Участь парламенту у формуванні уряду: проблеми і перспективи конституційної реформи в Україні
Бабенко К.А.
Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Корупція як результат системної неефективності державного управління
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Причинно-наслідковий комплекс деформації апарату публічної адміністрації
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу
Бабенко К.А.
Конституційний Суд України і його роль у забезпеченні верховенства конституції
Бабенко К.А.
Права людини як об’єкт конституційного захисту
Бабенко К.А.
Конституційне регулювання основ суспільного ладу як предмет дослідження науки конституційного права
Бабенко К.А.
Конституційні основи розвитку економічної системи України
Бабенко К.А.
Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин в Україні
Бабенко К.А.
Теоретичні проблеми процесу внесення змін до конституцій
Бабенко К.А.
Проблема стабільності Конституції в аспекті суспільних трансформацій
Бабенко К.А.
Становлення громадянського суспільства в Україні: конституційний вимір
Бабенко К.А.
Конституційне закріплення демократичних основ організації державної влади (теорія і практика реалізації)
Бабенко К.А.
Конституція України як фактор стабілізації розвитку правового і політичного життя суспільства

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •