Facebook Twitter Youtube

Загальна інформація

Історія суду

Місія та функції

Юрисдикція

Округ

Нормативно-правові акти

Історія суду:

Шостий апеляційний адміністративний суд був створений Указом Президента України від 29 грудня 2017 року №455/2017 «Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах», та розпочав свою роботу з 03 жовтня 2018 року. 

Основним завданням Шостого апеляційного адміністративного суду є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій.

Місія та функції:

Шостий апеляційний адміністративний суд переглядає судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах його територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції. Крім того, з огляду на вимоги статті 273 Кодексу адміністративного судочинства України до Шостого апеляційного адміністративного суду оскаржуються усі рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії (крім рішень, дій або бездіяльності щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму), прийняті у межах виборчого процесу.

Згідно з вимогами статті 277 Кодексу адміністративного судочинства України до Шостого апеляційного адміністративного суду оскаржуються дії кандидатів на пост Президента України та їх довірених осіб.

Також, Шостий апеляційний адміністративний суд згідно з вимогами статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України, вирішує як суд першої інстанції адміністративні справи за позовами про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, а також спори за участю суб’єктів владних повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та спори, що виникають у зв’язку з проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Шостому апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) – іншому адміністративному суду, таку справу розглядає Шостий апеляційний адміністративний суд.

Судом апеляційної інстанції у справах, розглянутих Шостим апеляційним адміністративним судом, відповідно до статті 267, частини третьої статті 273, частини сьомої статті 277 Кодексу адміністративного судочинства України, є Верховний Суд.

Юрисдикція:

Справи, на які поширюється юрисдикція суду:

Згідно з вимогами статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція Шостого апеляційного адміністративного суду поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема:

1) спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження;

1¹) спорах адміністратора за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездільності;

2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єкту законом;

6) спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;

8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

9) спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб;

10) спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;

11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за винятком спорів, пов’язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю;

12) спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України «Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень»;

13) спорах щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»;

14) спорах із суб’єктами владних повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

15) спорах, що виникають у зв’язку з оголошенням, проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу;

16) спорах щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа.

Юрисдикція суду НЕ поширюється на справи:

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що мають вирішуватися в порядку кримінального судочинства;

3) про накладення адміністративних стягнень, крім випадків, визначених Кодексом адміністративного судочинства України;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) громадського об’єднання, саморегулівної організації віднесені до його (її) внутрішньої діяльності або виключної компетенції, крім справ у спорах, визначених пунктами 9, 10 частини першої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України.

Округ:

Юрисдикція Шостого апеляційного адміністративного суду поширюється на апеляційний округ, що включає Київську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ, з місцезнаходженням у місті Києві.

Нормативно-правові акти:

    Конституція України

    Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

    Кодекс адміністративного судочинства України

    Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

   Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції»

    Закон України «Про доступ до публічної інформації»

    Закон України «Про доступ до судових рішень»

    Закон України «Про судовий збір»

    Закон України «Про звернення громадян»

    Закону України «Про державну службу»

    Закон України «Про запобігання корупції»

    Закон України «Про публічні закупівлі»

    Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

    Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

    Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України

    Положення про автоматизовану систему документообігу суду

    Типове положення про апарат місцевого, апеляційного судів

    Положення про порядок ведення суддівського досьє

    Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •