Facebook Twitter Youtube

Працевлаштування

Умови роботи в суді

Оголошення про проведення конкурсу

 

Умови роботи в суді

Інформація про добір

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Детальна інформація

Згідно із Законом України «Про державну службу» (далі – Закон) вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Проведення конкурсу здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя,  з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою (додаток 1);

2) резюме за формою згідно з додатком 2, у якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

4) заяву, у якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони (додаток 3), визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки й оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

 

Інформація для осіб з інвалідністю

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає відповідну заяву за встановленою формою.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби у Шостому апеляційному адміністративному суді можна отримати за телефоном – (044) 254-20-67.

На сайті Національного агентства з питань державної служби розміщено роз’яснення «Щодо зміни процедури проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з 26 вересня 2019 року»

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Більш детальна інформація про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби за посиланням. 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •