Facebook Twitter Youtube

Голова суду

КУЗЬМИШИНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

 

 Телефон приймальні голови суду:  (044) 254-22-39

 

   Відомості, зазначені у декларації Кузьмишиної О.М., про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік:

   Ознайомитися з біографією голови суду:

   Повноваження:

     Відповідно до статті 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова апеляційного суду:

   1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

     2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

   3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

   4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

   5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні  посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

     6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

    7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

    8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

     9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках,

визначених процесуальним законом;

    9¹) здійснює відповідно до Закону України "Про розвідку" повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності та/або призначає суддю (суддів) з числа суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів;

     10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

     Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

   У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •