Facebook Twitter Youtube

Юридична бібліотека

Молчанова М.Є.
Правові особливості аукціонного товарообігу в порівняльно-історичній ретроспективі
Марченко А.А.
Прецедентний характер рішень Євопейського суду з прав людини в правовій системі України
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Про деякі аспекти протидії корупції в Україні
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Корупція в системі вищої освіти: сутність, причини та наслідки
Бабенко К.А., Лазаренко С.Ж.
Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні
Глущенко Я.Б.
Адміністративно-правові засади реформування органів виконавчої влади
Бабенко К.А.
Проблема забезпечення цілісності державної влади в контексті розвитку системи конституційно-правового регулювання в Україні
Бабенко К.А.
Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України
Бабенко К.А.
Феномен «динамічного балансу» стабільної Конституції і розвитку політико-правових відносин
Бабенко К.А.
Методи конституційного регулювання політико-правових відносин
Бабенко К.А.
Політико-правові відносини як предмет регулювання конституційного права України
Бабенко К.А.
Конституційно-правові механізми збалансування влади в процесі взаємодії уряду і парламенту
Бабенко К.А.
Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України
Бабенко К.А.
Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої і законодавчої влади
Бабенко К.А.
Конституційне закріплення принципу поділу державної влади як фундамент формування системи політико-правової взаємодії органів державної влади
Бабенко К.А.
Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян
Бабенко К.А.
Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез?
Бабенко К.А.
Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Бабенко К.А.
Конституційні підвалини генезису парламентаризму в Україні в контексті запровадження політичної реформи
Бабенко К.А.
Системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України
Бабенко К.А.
Політична реформа в контексті демократизації системи державної влади: конституційні аспекти
Бабенко К.А.
Адміністративна реформа як невід’ємна складова процесу реалізації Конституції України
Бабенко К.А.
Політичні чинники впливу на процес реалізації Конституції України

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •