Facebook Twitter Youtube

Горяйнов Андрій Миколайович

Народився 06 квітня 1970 року у м. Харкові.

У 1995 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

Указом Президента України від 20.08.2007 року №718/2007 присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Загальний стаж роботи на посадах судді становить понад 25 років, зокрема:

02.1996-10.2001 рр. – на посаді судді Старокиївського районного суду м. Києва;

11.2001-06.2009 рр. – на посадах судді, заступника голови Печерського районного суду м. Києва.

з 06.2009 року – на посаді судді, а з 04.2014 року – голови Київського апеляційного адміністративного суду;

з 10.2018 року – переведений на посаду судді, а з 03.10.2018 року – обраний на посаду голови Шостого апеляційного адміністративного суду.

Нагороджений:

Грамотою Ради суддів адміністративних судів України (2013);

Почесним знаком Ради суддів адміністративних судів України (2014). 

 

Графік прийому голови суду та порядок запису >>

 Телефон приймальні голови суду  (044) 254-22-39

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М. про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М. про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М. про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М., про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М., про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М., про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М., про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік

 

Повноваження:

Відповідно до статті 29 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова апеляційного суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених процесуальним законом;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

 

 

Статті автора:

Підстави застосування цивільно-правових примусових засобів

Класифікація правового примусу

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •