Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли протягом листопада 2018 року

03.10.2018 року введено в дію штатний розпис Шостого апеляційного адміністративного суду, затверджений Державною судовою адміністрацією України 23.10.2018 року, відповідного до якого у самостійному структурному підрозділі відділу правової роботи створено Сектор по роботі зі зверненнями громадян.

І. Протягом листопада 2018 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 93 документи, що були передані на опрацювання до Сектору відділу правової роботи, з них: 


Запити фізичних осіб – 27, з них:

про видачу копії судового рішення –5;

про надання інформації у справі –19;

про прискорення розгляду справи –1;

про ознайомлення з матеріалами справи-1;

про витребування справи із суду першої інстанції-1. 

 

Запити юридичних осіб – 49,  з них:

про надання інформації у справі –7 ;

про видачу копії судового рішення –1 ;

про повернення помилково сплаченого судового збору-12;

про продовження строку на усунення недоліків апеляційної скарги-5;

інші (про надіслання платіжного доручення (2), про ознайомлення з матеріалами справи, про усунення недоліків (2), про розгляд справи без участі представника, про розгляд Положення про архів, про приєднання документів до матеріалів справи (2), про надіслання повідомлення стороні про час і місце судового засідання (4), про вилучення платіжного доручення, про повернення постанови, про видачу виконавчого листа (2) тощо) – 49.   

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади – 17, з них:

Вищої ради правосуддя -14;

Державної судової адміністрації України-1;

з судів загальної юрисдикцій, апеляційних, господарських судів – 2;  
 

1.II Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 77 відповідей.

фізичним особам за індексом 02.5-10 - 18відповідей;

юридичним особам за індексом 02.5-09 -13 відповідей;

до органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади з індексом 02.5-08 -6 відповідей;

за запитами про доступ до публічної інформації з індексом 02.5-11-5 листів;

щодо листування з судами апеляційного округу з індексом 02.5-12-30 листів;

щодо листування про повернення коштів (судового збору), помилково або надміру зарахованих до державного бюджету з індексом 02.5-13-2 листи;

щодо листування з Вищою радою правосуддя з індексом 02.5-15-2 листи;

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору-1.

 

Т.в.о. начальника відділу                                                         О.О.Орлов

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •