Facebook Twitter Youtube

Відділ опрацювання та відправки вихідної кореспонденції і судових справ

Начальник відділу – Качан Галина Іванівна
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Відділ опрацювання та відправки вихідної кореспонденції і судових справ (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд).

Основним завданням Відділу є приймання, опрацювання та відправка вихідної кореспонденції і судових справ.

Основними функціями відділу є:

приймання та перевірка правильності оформлення поштової кореспонденції, що надходить на відправку від працівників суду, а також забезпечення усунення виявлених недоліків в межах повноважень;

приймання судових справ після апеляційного розгляду, перевірка на відповідність їх оформлення Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, перевірка відомостей про рух справи та наслідки їх розгляду, внесені помічниками суддів та секретарями судових засідань до автоматизованої системи документообігу суду;

здійснення реєстрації супровідних листів у справах, які перебували в провадженні суду та направлені після розгляду до судів першої інстанції, зберігання їх копій;

внесення до автоматизованої системи документообігу суду інформації щодо направлення судових справ та повідомлень про вручення поштових відправлень; 

складання списку направлених справ до судів першої інстанції;

здійснення контролю за поверненням: судових справ до судів першої інстанції після закінчення апеляційного провадження, до суду справ, які не розглянуті та направлені за запитами до інших судів, судових справ до суду після належного оформлення їх в інших судах;

перевірка стану дотримання строків формування судових справ після апеляційного розгляду;

забезпечення контролю за направленням рішень суду до Єдиного державного реєстру судових рішень;

використання маркувальної техніки, знаків поштової оплати (марок);

здійснення кур’єрської доставки кореспонденції (організація адресної доставки відправлень суду) до інших судів, державних установ та організацій;

забезпечення доставки, передачі та отримання матеріалів справ до/від судів, перевірка наявності вкладень та додатків на їх відповідність супровідним документам (реєстрам);

приймання та передача кореспонденції від/до надавачів сервісу поштового зв’язку та доставки;

виконання інших функцій відповідно до завдань відділу.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів», «Про поштовий зв'язок» та іншими законами України, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про відділ опрацювання та відправки вихідної кореспонденції і судових справ Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами..

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •