Facebook Twitter Youtube

Сектор публічних закупівель

Завідувач сектору – Никитенко Наталія Вікторівна
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Сектор публічних закупівель (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Шостого апеляційного адміністративного суду (далі – суд).

Основним завданням сектору є здійснення заходів щодо організації роботи та сприяння кваліфікованого, ефективного функціонування системи публічних закупівель в суді, шляхом запровадження дієвих механізмів попереднього та поточного контролю за проведенням закупівель товарів, робіт і послуг.

Основними функціями сектору є:

підготовка проектів тендерної документації, проектів протоколів рішень уповноваженої особи та проектів оголошень про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг.

забезпечення разом з іншими самостійними структурними підрозділами суду дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель при закупівлі товарів, робіт і послуг;

розроблення відповідних форм звітності і довідок, пов’язаних з роботою сектору;

виконання нормативно-правових актів, що стосуються діяльності сектору;

складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилась внаслідок діяльності сектору та передачу їх на зберігання до архіву;

виконання інших функцій відповідно до завдань сектору.

 

У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів», «Про публічні закупівлі» та іншими законами України, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про сектор публічних закупівель Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами. 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •