Facebook Twitter Youtube

Помічники суддів

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

На відміну від судді, секретаря судового засідання, судового розпорядника, посада помічника судді не передбачена в Кодексі адміністративного судочинства України. А все тому, що помічник судді безпосередньо не бере участі в розгляді справи. Проте він відіграє важливу роль у здійсненні правосуддя.

Відомо, що саме суди від імені держави Україна здійснюють реалізацію захисту прав громадян і їхніх гарантій від будь-яких посягань і порушень. Судова влада є самостійною й незалежною сферою публічної влади. Тому слід зазначити, що таку діяльність, зокрема доступність судової влади і справедливість правосуддя, забезпечують разом із суддями й їхні помічники.

Інститут помічника судді був уведеним Законом України «Про судоустрій України» ще в 2002 році, однак фактично почав запроваджуватися лише в 2005-му.

Необхідність його введення зумовлена великим навантаженням у роботі судді, якого потрібно було звільнити саме від виконання рутинної технічної роботи під час підготовки й розгляду судових справ.

Основним завданням помічника судді є підготовка судових справ до розгляду. Помічник судді апеляційного суду, отримавши судові справи, перевіряє відповідність апеляційної скарги вимогам закону, встановлює, чи є перешкоди для розгляду справи, чи можуть такі перешкоди бути усуненими особою, яка подала апеляційну скаргу, чи в прийнятті апеляційної скарги до розгляду слід відмовити. Також помічник судді вивчає матеріали судових справ, встановлює, якими нормами закону слід керуватися під час їх розгляду, вивчає судову практику вирішення аналогічних спорів.

Про результати такої роботи над підготовкою судових справ до розгляду помічник повідомляє суддю, обговорює з ним проблемні питання й вносить свої пропозиції щодо шляхів їх вирішення. За дорученням судді помічник готує проєкти судових рішень. Якщо ж він встановить, що наявних у справі матеріалів недостатньо, оформлює проєкти запитів про надання додаткових доказів.

З метою якісного виконання покладених завдань помічник судді постійно слідкує за змінами в законодавстві, тенденціями судової практики, публікаціями в засобах масової інформації з питань судочинства.

Важливою частиною роботи помічника судді є контроль за дотриманням строків розгляду справ і вчинення процесуальних дій, а також за виконанням ухвал суду про залишення апеляційної скарги без руху, про витребування додаткових доказів, призначення експертизи тощо.

Після завершення розгляду справ помічник судді готує копії судових рішень і стежить, щоб вони були своєчасно направлені особам, які брали участь у справі.

У своїй роботі помічник судді тісно взаємодіє з секретарем судового засідання, контролює й координує його роботу, словом і ділом допомагає у виконанні покладених завдань. Також підбиває підсумки роботи, яка була виконана маленьким колективом: суддею, помічником судді і секретарем  складає статистичні довідки про кількість судових справ, які були отримані, стан їх розгляду й результати вирішення. Крім того, важливим елементом ефективної роботи помічника судді є вміння спілкуватися з людьми, залишаючись водночас стійким до різного виду стресових ситуацій або негативного ставлення громадян, для яких часто відвідування суду вже є неабияким випробуванням.

За теперішніх часів обсяг обов'язків і прав помічника судді набагато розширився, враховуючи історичні зміни в законодавстві, темпи й специфіку роботи судді. Тепер помічник судді – це не просто клерк, який виконує одноманітну, технічну роботу судді, а й висококваліфікований, юридично обізнаний, самовідданий, наполегливий і передусім практикуючий право працівник. Вказаний перелік не є вичерпним. Це лише основні критерії.

Вимоги до помічника судді мають бути не просто високі, а надвисокі. Адже в майбутньому він матиме найбільшу винагороду серед усіх професій і посад у сфері права – неоціненні знання й досвід, передані суддею своєму помічникові. Їх, у прямому розумінні цих слів, можна розцінювати як інвестицію в особисте професійне майбутнє правника.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •