Facebook Twitter Youtube

Відділ організаційного забезпечення судового процесу

Начальник відділу – Черняхівська Світлана Геннадіївна
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Відділ організаційного забезпечення судового процесу (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд).

Основним завданням відділу є організація роботи та сприяння здійсненню суддями правосуддя в адміністративних справах і виконання ними інших функцій.

Основними функціями відділу є:

здійснення відповідальною особою, визначеної наказом керівником апарату суду, розподілу судових справ на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, шляхом: визначення складу суду з метою заміни судді (суддів); повторного автоматизованого розподілу судових справ;

здійснення прийому судових справ, переданих до відділу для повторного автоматизованого розподілу та вирішення питання про відвід судді;

здійснення прийому судових справ, розглянутих судом, як судом першої інстанції, зберігання та передача їх до архіву суду;

внесення до автоматизованої системи документообігу суду відомостей щодо набрання судовими рішеннями законної сили, які розглянуті судом, як судом першої інстанції;

контроль за виконанням судових рішень (прийнятих судом, як судом першої інстанції), в межах повноважень, наданих законом;

ознайомлення осіб з матеріалами справ відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України;

здійснення інформаційного наповнення розділу "Судові виклики та повідомлення" офіційної web-сторінки суду;

забезпечення проведення судових засідань у режимі відеоконференцзв’язку  на підставі рішення суду, а також  за дорученням інших судів;

контроль за виконанням окремих ухвал суду;

контроль за поверненням справ, що направлені судом до експертних установ;

моніторинг застосування вимог Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, у тому числі в частині застосування вимог щодо функціонування окремих її підсистем та модулів;

забезпечення доступу до довідкових систем та  реєстрів, держателем (адміністратором) яких є державні органи у визначеному чинним законодавством порядку за запитами суддів суду;

виготовлення завірених належним чином копій судових рішень, ухвалених судом, у разі, якщо судові справи знаходяться поза межами суду;

виконання інших функцій відповідно до завдань відділу.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими законами України, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, Положенням про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судово-телекомунікаційної системи, Положенням про відділ організаційного забезпечення судового процесу Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •