Facebook Twitter Youtube

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації

Начальник відділу Демидчук Олександр Миколайович

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд).

Основним завданням відділу є забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, адміністрування інформаційних систем, що використовуються, а також забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Суду.

Основними функціями відділу є:

забезпечення стандартизацією технологічних та організаційних процесів, а також технічного менеджменту й адміністрування інформаційних систем, що використовуються в суді;

підготовка телекомунікаційної та інформаційної мережі суду у напрямі формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування електронного суду та електронного документообігу в Україні;

супроводження інформаційних систем суду;

супроводження процесу обміну даними між судом та іншими органами судової та державної влади України;

планування, організація, реалізація та аналіз рішень, спрямованих на підтримку надійного та безпечного функціонування інформаційної мережі суду;

забезпечення та проведення робіт щодо модернізації та розвитку інформаційних технологій в суді;

забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення;

забезпечення захисту інформації в інформаційних системах суду, у тому числі, технічний захист та боротьба з несанкціонованими діями;

технічний супровід каналу з криптографічним захистом обміну даними між судом та іншими органами державної влади;

організовує та координує роботу при створенні комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) суду;

забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки функціонування суду, із залученням сторонніх установ та організацій, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань інформаційних технологій та захисту інформації;

взяття участі у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників відділу з питань захисту інформації, запровадження сучасних інформаційних технологій, засобів зв'язку;

взяття участі у підготовці розпорядчих документів, що встановлюють правила доступу користувачів до ресурсів автоматизованих систем, визначення порядку, норм, правил з захисту інформації;

сприяння підконтрольному та раціональному використанню інформаційно-технічних ресурсів суду;

прийняття участі у проведенні інвентаризації комп'ютерної і оргтехніки;

організаційне забезпечення функціонування системи відео- конференцзв’язку в суді та адміністрування програмно-апаратних засобів та приладів, що забезпечують належне фіксування судового процесу;

інформування служби технічної підтримки державного підприємства «Інформаційні судові системи» та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду»»;

надання методичної, практичної допомоги та консультаційної підтримки працівникам суду з питань, що належать до компетенції відділу в межах Положення про відділ;

сприяння підвищення кваліфікації працівників суду у галузі інформаційних технологій, підготовка інформаційних матеріалів для працівників суду;

забезпечення інформаційної взаємодії суду з іншими органами судової та державної влади України в межах двосторонніх угод, протоколів до цих угод або спільних наказів про обмін інформацією;

виконання інших функцій відповідно до завдань відділу.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та іншими законами України, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, Положенням про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судово-телекомунікаційної системи, Положенням про відділ інформаційних технологій та захисту інформації Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •