Facebook Twitter Youtube

Відділ судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики

Заступник начальника відділу судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики – Ореховська Ірина Миколаївна
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Відділ судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд).

Основним завданням Відділу є ведення та аналіз судової статистики, забезпечення та проведення роботи щодо узагальнення судової практики, а також вивчення проблемних питань застосування законодавства.

Основними функціями відділу є:

збір, ведення та аналіз даних судової статистики та організація обліково-статистичної роботи в суді;

організація обліку та проходження обліково-інформаційних карток, їх своєчасне опрацювання та корегування;

контроль за повнотою і достовірністю аналітично-статистичної інформації, яка вноситься до обліково-інформаційних карток в автоматизованій системі документообігу суду, у тому числі щодо внесення даних про судовий збір та строків розгляду судових справ;

ведення роботи з упорядкування і подання статистичної звітності з питань здійснення правосуддя за формою та у строки, передбачені нормативно-правовими актами та наказами Державної судової адміністрації України;

систематизація та аналіз для узагальнення судової практики;

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо поточної практики розгляду справ судом з метою надання їх судам відповідного апеляційного округу, які знаходяться в межах територіальної юрисдикції суду;

організація роботи та узагальнення пропозицій з питань підготовки плану роботи суду, підготовка проєкту плану роботи суду та здійснення контролю за строками і станом виконанням такого плану;

подання довідкових, інформаційних матеріалів керівництву суду виконання плану роботи суду та інших питань, що належить до компетенції відділу;

узагальнення та підготовка статистичних даних щодо здійснення правосуддя для формування суддівського досьє;

підготовка інформації щодо стану та показників здійснення судочинства судом для розміщення її на офіційній сторінці суду на вебпорталу судової влади;

виконання інших функцій відповідно до завдань відділу.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими законами України, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про відділ судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •