Facebook Twitter Youtube

Відділ забезпечення роботи керівництва суду

Начальник відділу – Казарян Мане Едіківна 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Відділ забезпечення роботи керівництва суду (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд).

Основним завданням відділу є сприяння виконанню головою і керівником апарату суду функцій щодо організаційного забезпечення суду, суддів та судового процесу.

Основними функціями відділу є:

організаційне забезпечення діяльності голови і керівника апарату суду;

організація та проведення підготовки, участь у заходах, які здійснюються головою та керівником апарату, а також особистого прийому представників підприємств, установ, організацій і громадян;

організація  проведення службових нарад під головуванням керівника апарату, заступника керівника апарату, на яких розглядаються актуальні питання діяльності апарату;

здійснення оформлення протоколів нарад під головуванням голови суду, заступників голови суду;

здійснення контролю за виконанням розпоряджень та доручень голови та керівника апарату суду;

здійснення розсилання, зберігання у нарядах документів, що надійшли на ім’я керівництва суду;

підготовка аналітичних, довідкових та інших матеріалів, необхідних для здійснення повноважень головою та керівником апарату суду;

підготовка узагальнень, аналізів, звітів, пропозицій щодо роботи апарату суду;

підготовка проєктів інструкцій, методичних і розпорядчих документів щодо підвищення ефективності роботи апарату суду;

організація проведення конференцій, семінарів, робочих зустрічей голови суду;

організація проведення зборів суддів;

підготовка матеріалів для висвітлення у засобах масової інформації про діяльність суду та взаємодія зі ЗМІ;

здійснення інформаційного наповнення офіційної web-сторінки суду та здійснення аналізу ефективності цієї роботи;

підготовка в межах компетенції прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, презентацій із використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності суду;

організація навчальних візитів абітурієнтів та студентів до суду;

організація бібліотечно-інформаційної роботи в суді;

виконання інших функцій відповідно до завдань відділу.

 

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими законами України, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про відділ забезпечення роботи керівництва суду Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •