Facebook Twitter Youtube

Відділ з питань управління державним майном, матеріально-технічного та господарського забезпечення і охорони праці

Начальник відділу Левіщенко Олександр Вікторович
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Відділ з питань управління державним майном, матеріально-технічного та господарського забезпечення і охорони праці (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд).

Основним завданням відділу є контроль та забезпечення збережень приміщень суду та матеріальних цінностей суду, матеріальне, технічне та господарське забезпечення діяльності суду, а також здійснення заходів з охорони праці.

Основними функціями відділу є:

створення належних матеріально-технічних, санітарних та інших умов для роботи працівників суду та перебування відвідувачів у приміщенні суду;

організація дотримання належного технічного, санітарного та протипожежного стану приміщень суду, прилеглої території, мереж електро-, водо-, теплопостачання та каналізації, контроль за дотриманням вимог щодо їх безпечної експлуатації (зокрема, вимог санітарних, протипожежних норм тощо) працівниками суду та відвідувачами;

організація утримання та належної експлуатації ліфтового обладнання, систем пожежної сигналізації;

розробка та контроль за дотриманням заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносіїв;

утримання автомобільного транспорту та забезпечення його належної експлуатації, організація проведення поточних технічних оглядів та ремонтів (у разі потреби);

контроль та забезпечення економного витрачання матеріальних цінностей та паливно-мастильних матеріалів відповідно до встановлених норм/лімітів;

ведення складського обліку, участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей суду;

забезпечення працівників суду необхідним канцелярським приладдям, папером, меблями, побутовою технікою та іншими речами;

здійснення постійного контролю якості та своєчасності виконання капітальних, поточних ремонтів приміщень суду, інженерного обладнання та мереж; організація технічного та авторського нагляду за проведенням робіт; своєчасне отримання від підрядників виконавчої та іншої документації щодо проведених робіт тощо;

проведення дрібних поточних ремонтів власними силами (за наявності у штаті достатньої кількості робітників відповідної кваліфікації, та необхідного робітничого приладдя);

підготовка та надання пропозицій щодо обсягу видатків, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням суду у відповідному бюджетному періоді; підготовка та подання пропозицій до річного плану закупівель/змін до річного плану;

розробка, погодження умов, укладання та контроль за виконанням договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням суду, проведенням капітальних, поточних ремонтів приміщень суду, інженерного обладнання та мереж, розробкою проектно- кошторисної документації, здійснення технічних обстежень стану приміщень суду, інженерного обладнання та мереж тощо;

здійснення заходів з охорони праці (правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні тощо);

складання дефектних актів та кошторисів; перевірка правильності складання кошторисної документації, наданої підрядниками/виконавцями;

планування, обґрунтування необхідності та організація виконання: капітальних, поточних ремонтів приміщень суду, інженерного обладнання та мереж, розробки проектно-кошторисної документації, здійснення технічних обстежень стану приміщень суду, інженерного обладнання та мереж тощо; 

виконання інших функцій відповідно до завдань відділу.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю, Кодексом цивільного захисту України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про охорону праці» та іншими законами України, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про відділ з питань управління державним майном, матеріально-технічного та господарського забезпечення і охорони праці Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •