Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду звернень громадян, що надійшли протягом квітня 2021 року

ЗВІТ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЩО НАДІЙШЛИ ДО ШОСТОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2021 РОКУ

 

Протягом квітня 2021 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 9 звернень. З них:

 - скарга на дії працівників Першотравневого суду м. Чернівці.

Скаржнику повідомлено, що відповідно до частини 1 статті 23 Кодексу адміністративного судочинства України, Шостий апеляційний адміністративний суд переглядає судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції.

Вирішення питання, викладеного у Вашій скарзі, не входить до компетенції Шостого апеляційного адміністративного суду.

- скарга щодо проведення службового розслідування стосовно суддів ОАС м. Києва, голови ШААС, та заступника керівника апарату ОАС міста Києва.

Скаржнику повідомлено, що відповідно до частини 1 статті 23 Кодексу адміністративного судочинства України, Шостий апеляційний адміністративний суд переглядає судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції; також повідомлено, що дія Порядку проведення службового розслідування  стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей ЗУ «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою КМУ від 13.06.2000 №950, не поширюється на державних службовців, крім випадку, визначеного абзацом 5 п.1 Порядку.

- скарга щодо незгоди з наданою відповіддю на скарги від 01.04.2021.

Зазначена скарга перебуває на опрацюванні.

- звернення щодо неправильності, на думку заявника, прийнятого судового рішення.

Заявнику повідомлено про повноваження голови, роз’яснено норми ст. 126 Конституції України та ст.48 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідь на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, працівників апарату суду.

У квітні 2021 року до Шостого апеляційного адміністративного суду через органи суддівського самоврядування надійшло 2 скарги. Поряд із цим за вказаний період до суду надійшло 1 повторне звернення та 2 дублетні.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого ААС сектором відділу правової роботи за вказаний період надано відповідь на 8 звернень.

У квітні місяці заяв від громадян на прийом до керівництва Шостого не надходило.

 

Начальник відділу                                                                                                      А.І. Касьян

Виконавець: Герасименко Н.М.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •