Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів влади, що надійшли до Шостого ААС протягом липня 2021 року

І. Протягом липня 2021 року до відділу правової роботи Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 190 документів, які були передані на опрацювання до сектору по роботі зі зверненнями громадян відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб – 67, з них:

 • про видачу копії судового рішення – 8;
 • про надіслання платіжного доручення – 8;
 • про надання інформації - 15;
 • відзив на апеляційну скаргу – 6;
 • про повернення помилково сплачених коштів - 6;
 • про видачу виконавчого листа - 2;
 • про усунення недоліків а/с - 3;
 • інші (про ознайомлення з матеріалами справи, про направлення справи до суду першої інстанції, заява про забезпечення позову, про надання копії відеозаписів з камери спостереження, щодо встановлення контролю при розгляді справи, про поновлення строку, про продовження строку на апеляційне оскарження, про витребування документів, про долучення документів до матеріалів справи, про зменшення розміру судових витрат, про направлення документів за належністю, тощо) - 19.

Запити фізичних осіб – 83, з них:

 • про надання інформації у справі – 29;
 • про видачу копії судового рішення – 8;
 • про видачу виконавчого листа – 11;
 • щодо повернення судового збору – 3;
 • уточнений адміністративний позов - 7;
 • інші (про ознайомлення з матеріалами справи, про розяснення щодо отримання ЕЦП, про направлення документів, про повернення справи до суду першої інстанції, заява про забезпечення позову, відзив на а/с, про вступ у справу у якості представника, про відсутність матеріалів у електронній справі, копія посвідчення, про врахування висновків Великої палати ВС, тощо) - 25;

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади – 40, з них:

 • Державної судової адміністрації України – 4;
 • Верховного Суду – 5;
 • Судів загальної юрисдикцій, апеляційних, господарських судів – 25;
 • Вищої ради правосуддя – 6.

 

II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 148 відповідей:

 • щодо листування за запитами юридичних осіб за індексом 02.5-10 – 15 відповідей;
 • щодо листування за запитами фізичних осіб за індексом 02.5-11 – 60 відповідей;
 • щодо листування щодо розгляду запитів про доступ до публічної інформації з індексом 02.5-09 – 2 відповіді;
 • щодо листування з Вищою радою правосуддя, ВККС України з індексом 02.5-06 – 6 листів;
 • щодо листування з судами апеляційного округу з індексом 02.5-07 – 42 листа;
 • листування з органами державної влади, суддівського самоврядування з питань звернення громадян та юридичних осіб з індексом 02.5-08 - 3 листа;
 • щодо листування про повернення коштів (судового збору), помилково або надміру зарахованих до державного бюджету з індексом 02.5-12 - 9 листів;
 • листування з правоохоронними органами щодо можливого вчинення правопорушення з індексом 02.5-13 – 5 листів;
 • документи щодо розгляду справ за участю Шостого ААС з індексом 02.5-14 - 6 документів.

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору - 10;

Підготовлено службових записок - 18;

Складено довідок – 1;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції - 3;

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •