Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів влади, що надійшли до Шостого ААС протягом січня 2021 року

І. Протягом січня 2021 року до відділу правової роботи Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 103 документа, які були передані на опрацювання до сектору по роботі зі зверненнями громадян відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб – 45, з них:

 • про видачу копії судового рішення – 11;
 • про долучення доказів – 3;
 • про надання інформації - 3;
 • відзив на апеляційну скаргу – 3;
 • про видачу виконавчого листа – 2;
 • про повернення помилково сплачених коштів - 10;
 • інші (касацій6на скарга, виконання вимог ухвали, надіслання платіжного доручення, додаткові пояснення, про повернення кореспонденції, про зупинення виконання постанови, повідомлення, відповідь на відзив, про ознайомлення з матеріалами справи, тощо) - 13.

Запити фізичних осіб – 41, з них:

 • про надання інформації у справі – 17;
 • про видачу копії судового рішення – 7 ;
 • про видачу виконавчого листа – 4;
 • про ознайомлення з матеріалами справи – 2;
 • інші (лист, відповідь на відзив, додаткові пояснення, про відсутність документів у справі, касаційна скарга, про винесення окремої ухвали, про витребування справи, про отримання листа, тощо) - 11;

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади – 17, з них:

 • Державної судової адміністрації України - 5;
 • Верховного Суду – 4;
 • Міністерства юстиції України - 2;
 • Вищої ради правосуддя – 1;
 • Судів загальної юрисдикцій, апеляційних, господарських судів – 5;

 II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 85 відповідей:

 • щодо листування за запитами юридичних осіб за індексом 02.5-10 – 15 відповідей;
 • щодо листування за запитами фізичних осіб за індексом 02.5-11 - 23 відповіді;
 • щодо листування щодо розгляду запитів про доступ до публічної інформації з індексом 02.5-09 – 1 відповідь;
 • щодо листування з Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з індексом 02.5-06 – 1 лист;
 • щодо листування з судами апеляційного округу з індексом 02.5-07 – 24 листа;
 • листування з органами державної влади, суддівського самоврядування з питань звернення громадян та юридичних осіб з індексом 02.5-08 - 7 листів;
 • щодо листування про повернення коштів (судового збору), помилково або надміру зарахованих до державного бюджету з індексом 02.5-12 - 10 листів;
 • документи щодо розгляду справ за участю Шостого ААС з індексом 02.5-14 – 4 документа.

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору - 10;

Підготовлено службових записок - 12;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції - 3;

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •