Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли протягом липня 2020 року

І. Протягом липня 2020 року до відділу правової роботи Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов 311 документів, які були передані на опрацювання до сектору по роботі зі зверненнями громадян відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб –45, з них:

 • про видачу копії судового рішення –5;
 • про надання інформації у справі –8;
 • про повернення помилково сплачених коштів-6;
 • інші, (про приєднання до матеріалів справи документів, заперечення, про прискорення розгляду справи, про надання робочої копії відеограми, пояснення, про проведення с/з без участі сторони, про направлення матеріалів за належністю, про надання копії відеозапису, про надіслання звіту, про надіслання документів, про витребування платіжного доручення, відзив на апеляційну скаргу, лист тощо)-26.

Запити фізичних осіб – 159, з них:

 • про надання інформації у справі –114;
 • про видачу копії судового рішення –10;
 • про ознайомлення з матеріалами справи -3;
 • про видачу виконавчого листа -5;
 • інші (лист, відзив на а/с, про поновлення провадження, про поновлення строку на апеляційне провадження, виконання вимог ухвали суду, про повторне надіслання відповіді, про роз’яснення відповіді, про надання копій документів, про долучення флеш носія до заяви, про долучення документів до матеріалів справи, про службову перевірку, про відвідування с/з стажистом адвоката, тощо) -27;

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади –107, з них:

 

 • Державної судової адміністрації України-11;
 • ТУ Державної судової адміністрації України-14
 • Верховного Суду-6
 • Вищої ради правосуддя-2;
 • Народного депутата України -1;
 • Міністерства юстиції України-3
 • Судів загальної юрисдикцій, апеляційних, господарських судів-70.
 1. II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 110 відповідей:
 • щодо листування за запитами юридичних осіб за індексом 02.5-12 –19 відповідей;
 • щодо листування за запитами фізичних осіб за індексом 02.5-13- 37 відповідей;
 • листування щодо розгляду запитів про доступ до публічної інформації з індексом 02.5-11-11 відповідей;
 • щодо листування з Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з індексом 02.5-08-2 відповіді.
 • щодо листування з судами апеляційного округу з індексом 02.5-09 –30 листів;
 • листування з органами державної влади, суддівського самоврядування з питань звернення громадян та юридичних осіб з індексом 02.5-10- 4 листа;
 • щодо листування про повернення коштів (судового збору), помилково або надміру зарахованих до державного бюджету з індексом 02.5-14- 3 листа;
 • листування з правоохоронними органами України щодо можливого вчинення правопорушення з індексом 02.5-15 -2 листа;
 • документи щодо розгляду справ за участю Шостого ААС з індексом 02.5-16- 2 документа.

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору -3;

Підготовлено службових записок-21;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції-2.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •