Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли протягом травня 2020 року

І. Протягом травня 2020 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов 101 документ, який був переданий на опрацювання до Сектору відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб –39, з них:

 • про видачу копії судового рішення – 6;
 • про надання інформації у справі – 5;
 • про ознайомлення з матеріалами справи – 2;
 • про повернення помилково сплачених коштів – 4;
 • про надіслання платіжного доручення – 5;
 • відзив на апеляційну скаргу – 2;
 • інші, (про прискорення розгляду справи, про внесення даних до АСДС, про видачу копії технічного запису, про видачу виконавчого листа, додаткові пояснення, повідомлення щодо дій адвоката, пояснення у справі, постанова до відома, про долучення до матеріалів справи, про відкладення розгляду справи, тощо) – 15.

Запити фізичних осіб – 46, з них:

 • про надання інформації у справі – 17;
 • про видачу копії судового рішення – 2;
 • про ознайомлення з матеріалами справи – 2;
 • про проведення службового розслідування – 6;
 • інші (лист, відзив на а/с, відповідь на заяви, відповідь щодо реєстрації а/с, доповнення до а/с, щодо повторного направлення листа, про видачу виконавчого листа, про роздрукування копії технічного запису, щодо знищення копії ухвали, про звільнення від сплати судового збору, про надання копії звіту, тощо) – 19;

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади –16, з них:

 • Державної судової адміністрації України – 2;
 • Верховного Суду – 6;
 • З судів загальної юрисдикцій, апеляційних, господарських судів – 8.
 • II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 85 відповідей:
 • щодо листування за запитами юридичних осіб за індексом 02.5-12 – 23 відповіді;
 • щодо листування за запитами фізичних осіб за індексом 02.5-13 – 27 відповідей;
 • листування щодо розгляду запитів про доступ до публічної інформації з індексом 02.5-11 – 4 відповіді;
 • щодо листування з судами апеляційного округу з індексом 02.5-09 – 21 лист;
 • листування з органами державної влади, суддівського самоврядування з питань звернення громадян та юридичних осіб з індексом 02.5-10 – 1 лист;
 • щодо листування про повернення коштів (судового збору), помилково або надміру зарахованих до державного бюджету з індексом 02.5-14 –7 листів;
 • документи щодо розгляду справ за участю Шостого ААС з індексом 02.5-16 – 2 документа.

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору – 7;

Підготовлено службових записок – 11;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції – 3.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •