Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли протягом квітня 2020 року

І. Протягом квітня 2020 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 123 документи, які були передані на опрацювання до Сектору відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб – 39, з них:

 • про видачу копії судового рішення – 5;
 • про надання інформації у справі – 8;
 • про ознайомлення з матеріалами справи – 3;
 • про повернення помилково сплачених коштів – 4;
 • відзив на апеляційну скарги – 5;
 • інші, (про надіслання платіжного доручення, про розгляд справи без участі представника, про повернення платіжного доручення, клопотання про усунення недоліків, про зміну відповідача у справі, про повернення виконавчого листа, заперечення на апеляційну скаргу, тощо) – 14.

Запити фізичних осіб –68, з них:

 • про надання інформації у справі – 35;
 • про видачу копії судового рішення – 9;
 • про видачу подання про сплату судового збору – 1;
 • інші (про відсутність матеріалів справи у підсистемі електронний суд, про підключення до підсистеми електронний суд, про внесення даних до АСДС, про повернення апеляційної скарги, про направлення документів на електронну адресу, про залишення заяви без розгляду, пояснення, про видачу виконавчих листів, повідомлення про переслідування, про поновлення строку на апеляційне оскарження, заява про проведення службового розслідування, доповнення до апеляційної скарги, заперечення на апеляційну скаргу, про ознайомлення з матеріалами справи, тощо) – 23;

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади – 16, з них:

 • Державної судової адміністрації України – 8;
 • Вищої ради правосуддя – 1;
 • з судів загальної юрисдикцій, апеляційних, господарських судів – 7.                                                                                                                                                                   

II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 116 відповідей:                                                                                                                                                         

 • щодо листування за запитами юридичних осіб за індексом 02.5-12 – 29 відповідей;
 • щодо листування за запитами фізичних осіб за індексом 02.5-13 – 44 відповіді;
 • листування щодо розгляду запитів про доступ до публічної інформації з індексом 02.5-11 – 7 відповідей;
 • щодо листування з судами апеляційного округу з індексом 02.5-09 – 12 листів;
 • листування з органами державної влади, суддівського самоврядування з питань звернення громадян та юридичних осіб з індексом 02.5-10 – 2 листи;
 • щодо листування з Вищою радою правосуддя з індексом 02.5-08 – 1 лист;
 • щодо листування про повернення коштів (судового збору), помилково або надміру зарахованих до державного бюджету з індексом 02.5-14 – 12 листів;
 • документи щодо розгляду справ за участю Шостого ААС з індексом 02.5-16 – 5 документів.

Листування щодо відомостей про виконання судового рішення з індексом 02.5-17 – 4 документа.

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору – 13;

Підготовлено службових записок – 21;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції – 4.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •