Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли протягом лютого 2020 року

І. Протягом лютого 2020 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 104 документа, які були передані на опрацювання до Сектору відділу правової роботи, з них:

 

Запити юридичних осіб – 38, з них:

• про видачу копії судового рішення – 10;
• про надання інформації у справі – 5;
• про повернення помилково сплачених коштів 2;
• відзив на апеляційну скарги 5;
• інші (про усунення недоліків,про закриття кримінального провадження, продовження строку для усунення недоліків, про повернення виконавчого документа, про врахування практики при розгляді справи, про отримання копії технічного запису, про розгляд справи без участі сторони, акт, вимога, про надіслання платіжного доручення, про заміну сторони правонаступником тощо) 16.

 

Запити фізичних осіб – 50, з них:

• про надання інформації у справі – 15;
• про видачу копії судового рішення – 11;
• про видачу подання про сплату судового збору 3;
• інші (про прискорення розгляду справи, про проведення службового розслідування, відмова від звернення, клопотання до а/с, заява про кримінальне правопорушення, заява про прийом до голови суду, приєднання до апеляційної скарги матеріалів у справі, вимога, про навмисне невиконання постанови, про відкладення розгляду справи, про ознайомлення з матеріалами справи, про видачу виконавчого листа, про прискорення розгляду справи, тощо) 21;

 

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади – 16, з них:

• Верховного Суду – 4;
• Державної судової адміністрації України 5;
• Вищої ради правосуддя 1;
• З судів загальної юрисдикцій, апеляційних, господарських судів - 6.

 

II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 77 відповідей: 


• щодо листування за запитами юридичних осіб за індексом 02.5-12 – 16 відповідей;
• щодо листування за запитами фізичних осіб за індексом 02.5-13 – 27 відповідей;
• листування щодо розгляду запитів про доступ до публічної інформації з індексом 02.5-11 6 відповідей;
• щодо листування з судами апеляційного округу з індексом 02.5-09 – 19 листів;
• щодо листування з Вищою радою правосуддя з індексом 02.5-08 1 лист;
• щодо листування про повернення коштів (судового збору), помилково або надміру зарахованих до державного бюджету з індексом 02.5-14 5 листів;
• щодо листування з органами державної влади, суддівського самоврядування з питань звернень громадян з індексом 02.5-10 2 листи;
• Листування щодо відомостей про виконання судового рішення з індексом 02.5-17 1;

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору 3;

Підготовлено службових записок 11;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції 3.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •