Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли протягом жовтня 2019 року

І. Протягом жовтня 2019 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 112 документів, що були передані на опрацювання до Сектору відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб –50, з них:

 • про видачу копії судового рішення –10;
 • про надання інформації у справі –9;
 • про повернення помилково сплачених коштів-9;
 • про видачу виконавчого листа-3;
 • про повернення платіжного доручення-5;
 • інші ( про долучення платіжного доручення, щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини, відзив на апеляційну скаргу, клопотання про заміну відповідача, повідомлення щодо виконання рішення суду, про доручення постанови та виконавчого листа у справі, про отримання виписки, щодо вжиття заходів, про поновлення строку, тощо) -14;

Запити фізичних осіб –39, з них:

 • про надання інформації у справі –17;
 • про видачу копії судового рішення –6;
 • про повернення помилково сплачених коштів-2;
 • інші (щодо надання результатів розшуку документів, про зміну адреси, щодо припинення випуску «Робітничої газети»,  про допит свідка в режимі відео конференції, про залишення без розгляду адвокатського запиту, про надіслання виконавчого листа,  щодо передачі справи до суду першої інстанції,  щодо фіксації судового засідання, тощо)-14.

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади –23, з них:

 • Верховного Суду –5;
 • Вищої рада правосуддя-2;
 • Державної судової адміністрації України-5;
 • З судів загальної юрисдикцій, апеляційних, господарських судів -11.
 1. II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 110 відповідей.
 • документи щодо розгляду справ за участю ШААС- 3 документи;
 • юридичним особам за індексом 02.5-09 – 33 відповіді;
 • фізичним особам за індексом 02.5-10 –32 відповіді;
 • листування щодо розгляду запитів про доступ до публічної інформації з індексом 02.5-11-5 відповідей;
 • щодо листування з судами апеляційного округу з індексом 02.5-12 -16 листів;
 • щодо листування про повернення коштів (судового збору), помилково або надміру зарахованих до державного бюджету з індексом 02.5-13- 11 листів;
 • щодо листування з органами державної влади, суддівського самоврядування з питань звернень громадян з індексом 02.5-14-7 листів;
 • щодо листування з Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з індексом 02.5-15-1 лист;
 • щодо листування з правоохоронними органами щодо можливого вчинення правопорушення з індексом 02.5-16-1 лист;

     -    листування щодо відомостей про виконання судових рішень з індексом 02.5-18- 1 лист;

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору -10;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції-1.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •