Facebook Twitter Youtube

Звіт про стан розгляду запитів на отримання публічної інформації за квітень 2020 року

У період з 01 квітня2020 року по 30квітня2020року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло8 запитівнаотримання публічної інформації:

Кількість запитів на інформацію, що надійшли до суду

Всього:

8

В тому числі

Поштою

3

З особистого прийому

 

По телефону

-

Електронною поштою

5

Нарочно

 

 

Усно

 

Суб’єкти, що подали запити на інформацію

Фізичні особи

4

Юридичні особи

 

Представники засобів масової інформації

 

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Органи державної влади, що надіслали запит як до належного розпорядника інформації

4

Запити на інформацію з питань

Надання публічної інформації

8

Надання роз’яснення законодавства

 

Надання актів інших органів

-

Інше

-

Результати розгляду запитів на інформацію

Загальна кількість запитів, на які надано відповідь:

7*

В тому числі

Надано публічну інформацію, розпорядником якої є суд

6

Надано роз’яснення законодавства

 

Надіслано за належністю

Належним розпорядникам інформації для надання інформації

1

За належністю для надання роз’яснення законодавства

-

Відмовлено (причина відмови)

Суд не володіє інформацією

 

Інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом

 

Не оплачено фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком

-

Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

-

 

Запитувачівцікавилипитання:

 

№ з/п

Запитувана інформація

кількістьзапитів

 %

1.

Забезпечення суддів службовим житлом

 

2.

Розмір заробітної плати, премій та інших надбавок працівників апарату суду

1

3.

Отримана суддівська винагорода

2

4.

Відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

5.

Розгляд справ (графікирозгляду, кількістьрозглянутих справ тощо)

1

6.

Штатна чисельність апарату суду та суддівського корпусу

 

7.

Загальні відомості про суддів (проходження переатестації, отримання нагород тощо)

1

8.

Загальні відомості про роботу суду

2

 

Всього:

7

 

* запит Жуковської О.Ю. від 06.04.2020 був надісланий ДСА України помилково. На підставі службової 02.5-03/310 від 09.04.2020 вказаний лист залишено без розгляду.

Відповіді на вказані запити були надані в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •