Facebook Twitter Youtube

Звіт про стан розгляду запитів на отримання публічної інформації за грудень 2019 року

У період з 01 грудня 2019 року по 31 грудня2019року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло11 запитівнаотримання публічної інформації:

Кількість запитів на інформацію, що надійшли до суду

Всього:

11

В тому числі

Поштою

2

З особистого прийому

-

По телефону

-

Електронною поштою

9

Нарочно

-

Суб’єкти, що подали запити на інформацію

Фізичні особи

1

Юридичні особи

 

Представники засобів масової інформації

 

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Органи державної влади, що надіслали запит як до належного розпорядника інформації

10

Запити на інформацію з питань

Надання публічної інформації

 

Надання роз’яснення законодавства

 

Надання актів інших органів

-

Інше

-

Результати розгляду запитів на інформацію

Загальна кількість запитів, на які надано відповідь:

11

В тому числі

Надано публічну інформацію, розпорядником якої є суд

10

Надано роз’яснення законодавства

 

Надіслано за належністю

Належним розпорядникам інформації для надання інформації

-

За належністю для надання роз’яснення законодавства

-

Відмовлено (причина відмови)

Суд не володіє інформацією

 

Інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом

1

Не оплачено фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком

-

Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

-

 

Запитувачівцікавилипитання:

 

№ з/п

Запитуванаінформація

кількістьзапитів

 %

1.

Забезпеченнясуддівслужбовимжитлом

 

2.

Розмірзаробітної плати, премій та інших надбавок працівниківапарату суду

1

3.

Отриманасуддівськавинагорода

6

4.

Відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язанняфінансового характеру

5.

Розгляд справ (графікирозгляду, кількістьрозглянутих справ тощо)

1

6.

Штатначисельністьапарату суду та суддівського корпусу

 

7.

Загальнівідомості про суддів (проходженняпереатестації, отриманнянагородтощо)

1

8.

Загальнівідомостіпро роботу суду

2

 

Всього:

11

 

 

Відповіді на вказані запити були надані в порядку та строки, визначені Законом України

«Про доступ до публічної  інформації».

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •