Facebook Twitter Youtube

Звіт про стан розгляду запитів на отримання публічної інформації за вересень 2019 року

У період з 01 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов 1 запит на отримання публічної інформації:

Кількість запитів на інформацію, що надійшли до суду

Всього:

1

В тому числі

Поштою

-

З особистого прийому

-

По телефону

-

Електронною поштою

1

Нарочно

-

Суб’єкти, що подали запити на інформацію

Фізичні особи

1

Юридичні особи

 

Представники засобів масової інформації

-

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи

-

Органи державної влади, що надіслали запит як до належного розпорядника інформації

-

Запити на інформацію з питань

Надання публічної інформації

1

Надання роз’яснення законодавства

 

Надання актів інших органів

-

Інше

-

Результати розгляду запитів на інформацію

Загальна кількість запитів, на які надано відповідь:

1

В тому числі

Надано публічну інформацію, розпорядником якої є суд

1

Надано роз’яснення законодавства

 

Надіслано за належністю

Належним розпорядникам інформації для надання інформації

-

За належністю для надання роз’яснення законодавства

-

Відмовлено (причина відмови)

Суд не володіє інформацією

 

Інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом

-

Не оплачено фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком

-

Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

-

 

Запитувачів цікавили питання:

 

№ з/п

Запитувана інформація

кількість запитів

 %

1.

Забезпечення суддів службовим житлом

 

2.

Розмір заробітної плати, премій та інших надбавок працівників апарату суду

3.

Отримана суддівська винагорода

4.

Відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

5.

Розгляд справ (графіки розгляду, кількість розглянутих справ тощо)

6.

Штатна чисельність апарату суду та суддівського корпусу

7.

Загальні відомості про суддів (проходження переатестації, отримання нагород тощо)

8.

Загальні відомості про роботу суду

1

 

Всього:

1

 

 

Відповіді на вказані запити були надані в порядку та строки, визначені Законом України

«Про доступ до публічної  інформації».

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •