Facebook Twitter Youtube

Звіт про стан розгляду запитів на отримання публічної інформації за травень 2019 року

У період з 01 травня 2019 року по 31 травня 2019 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 2 запити на отримання публічної інформації:

Кількість запитів на інформацію, що надійшли до суду

Всього:

2

В тому числі

Поштою

-

З особистого прийому

-

По телефону

2

Електронною поштою

 

Нарочно

-

Суб’єкти, що подали запити на інформацію

Фізичні особи

2

Юридичні особи

 

Представники засобів масової інформації

-

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи

-

Органи державної влади, що надіслали запит як до належного розпорядника інформації

 

Запити на інформацію з питань

Надання публічної інформації

2

Надання роз’яснення законодавства

-

Надання актів інших органів

-

Інше

-

Результати розгляду запитів на інформацію

Загальна кількість запитів, на які надано відповідь:

2

В тому числі

Надано публічну інформацію, розпорядником якої є суд

2

Надано роз’яснення законодавства

 

Надіслано за належністю

Належним розпорядникам інформації для надання інформації

-

За належністю для надання роз’яснення законодавства

-

Відмовлено (причина відмови)

Суд не володіє інформацією

 

Інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом

-

Не оплачено фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком

-

Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

-

 

Запитувачів цікавили питання:

 

№ з/п

Запитувана інформація

кількість запитів

 %

1.

Забезпечення суддів службовим житлом

 

2.

Розмір заробітної плати, премій та інших надбавок працівників апарату суду

3.

Отримана суддівська винагорода

4.

Відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

5.

Розгляд справ (графіки розгляду, кількість розглянутих справ тощо)

6.

Штатна чисельність апарату суду та суддівського корпусу

7.

Загальні відомості про суддів (проходження переатестації, отримання нагород тощо)

1

8.

Загальні відомості про роботу суду

1

 

Всього:

2

 

 

Відповіді на вказані запити були надані в порядку та строки, визначені Законом України

«Про доступ до публічної  інформації».

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •