Facebook Twitter Youtube

Оцінювання роботи суду 2023 рік

В період з 18 по 27 липня 2023 року у стінах Шостого апеляційного адміністративного суду було проведено опитування методом анкетування відвідувачів суду, які є учасниками судових проваджень.

За результатами проведеного анкетування оприлюднено звіт «Базові показники роботи суду» на вебсайті суду.

За віком опитані відвідувачі Шостого апеляційного адміністративного суду розподіляються наступним чином: «18-25 років» - 16%; «26-39 років» - 44%; «40-59 років» - 40%; «60 років і старші» - 0%.
Стать. 64% опитаних становлять чоловіки; 36% - жінки.
Освіта. 4% респондентів мають базову вищу освіту; 96% – повну вищу освіту.
Процесуальний статус. 12% респондента представляють у суді особисто себе; 78% - іншу особу; 10%-представники органів державної влади.

За 5-бальною шкалою середня оцінка якості роботи суду становить 4,4 бали.
А середній інтегральний показник за вимірами якості становить 4,2 бали.
52% респондентів зазначили, що цілком обізнані з роботою судів та суддів у цілому, 46% – загалом обізнані і лише 2% майже не обізнані.

Середні оцінки роботи суду за вимірами якості представлено в таблиці 1.1. (додається)

Найбільш важливими вимірами якості опитані респонденти вважають якість роботи судді (38% опитаних) та дотримання строків судового розгляду (34% опитаних).

Аналізуючи оцінки показників роботи суду, найвищий бал отримав показник «Доброзичливість, повага та бажання допомогти, яку виявляли працівники апарату суду при спілкуванні» -4,66.

Також у Шостому апеляційному адміністративному суді досить високу оцінку отримали показники: «Однакове ставлення працівників апарату суду до всіх, незалежно від соціального статусу» – 4,54, «Професіоналізм, знання своєї справи» – 4,6.

Показник «Зручність та комфортність перебування в суді» отримав оцінку 4,47 і свідчить про те, що побутові умови для відвідувачів суду Шостим апеляційним адміністративним судом забезпечені на досить високому рівні.

Серед респондентів 66% активно користуються сторінкою суду в мережі Інтернет, 18% – трохи рідше. 98% опитаних громадян вказали, що знайшли на веб-сторінці суду потрібну інформацію.

Щодо змін якості роботи суду загалом – 44% опитаних громадян вказали, що якість роботи суду значно покращилась; 30% – покращилась несуттєво; 24% – залишились без змін; 2% – важко сказати.

Крім того, на запитання «Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи?» 70% респондентів вказали, що відчули позитивні зміни.

Працівники Шостого апеляційного адміністративного суду вдячні громадянам-учасникам судових проваджень за щирі та інформативні відповіді. Оцінки та рекомендації, зазначені в анкетах, будуть прийняті до уваги та враховані в роботі суду задля досягнення максимальної якості здійснення правосуддя.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •