Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду: юрисдикція; справи зі спорів у сфері містобудування, планування…; справи зі спорів у сфері землеустрою, регулювання земельних відносин…

 

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

 

 

 

юрисдикція

Справи, в яких оскаржується акт обстеження земельної ділянки, складений за наслідками самоврядного контролю, не підлягають розгляду в жодному суді.

Отже, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відсутність порушення прав позивача у правовідносинах з відповідачем, проте висновок суду про відмову у задоволенні позову на цій підставі є помилковим, оскільки те, що акт обстеження земельної ділянки не є рішенням суб`єкта владних повноважень у розумінні статті 19 КАС України, а дії по складанню цього акта не породжують обов`язкових юридичних наслідків, є підставою для закриття провадження у справі, а не підставою для відмови у позові. Постанова ВС/КАС від 08.07.2021 у справі № 520/5778/2020

 

справи зі спорів у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності

Ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції України та утворення на її місці нового органу - Державної інспекції містобудування України не вплинуло на виконання виконкомом міської влади у сфері державного архітектурно-будівельного контролю своїх повноважень.

При цьому ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції України та утворення на його місці нового органу - Державної інспекції містобудування України не вплинуло на виконання Управлінням з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Івано-Франківської міської ради своїх повноважень у сфері здійснення державного архітектурно-будівельного контролю щодо відповідної категорії об`єктів, зокрема, й щодо об`єкта реконструкції житлового будинку. Постанова ВС/КАС від 15.07.2021 у справі № 300/3178/20

 

справи зі спорів у сфері землеустрою, державної експертизи землевпорядної документації, регулювання земельних відносин

Чітких критеріїв, як саме повинне бути зображено бажане місце розташування земельної ділянки у графічних матеріалах, що додаються до клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, чинне законодавство не містить.

Відтак, у разі відсутності у суб`єкта владних повноважень законодавчо закріпленого права адміністративного розсуду при вчиненні дій/прийнятті рішення, та встановлення у судовому порядку факту протиправної поведінки відповідача, зобов`язання судом суб`єкта прийняти рішення або вчинити дії не можна вважати втручанням у дискреційні повноваження, адже саме такий спосіб захисту порушеного права є найбільш ефективним та направлений на недопущення свавілля в органах влади. Постанова ВС/КАС від 20.05.2021 у справі № 804/2631/17


  

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •