Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду: спори, що виникають під час виконання судових рішень (ДВС, ДКСУ); позиції, пов'язані з процесуальними питаннями; інші процесуальні питання

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ (ДВС, ДКСУ)

Підставою для стягнення виконавчого збору у межах виконавчого провадження про стягнення з боржника коштів є здійснення державним виконавцем дій з фактичного виконання рішення органами державної виконавчої служби, а розмір виконавчого збору обраховується як 10 відсотків від фактично стягнутої суми.

   Таким чином, Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог та вважає помилковими мотиви, якими керувалися суди, відмовляючи у задоволенні позову. Підставою задоволення позову в цій справі має бути необхідність застосування до спірних правовідносин приписів   статті 27 Закону № 1404-VІІІ   у редакції, яка була чинна до 28 серпня 2018 року, оскільки у процесі виконання судового рішення становище боржника було погіршеним у зв`язку із прийняттям змін до   статті 27 Закону № 1404-VІІІ, що суперечить   статті 58 Конституції України.

            Постанова ВС/КАС від 20.05.2021 у справі № 640/32814/20

ПОЗИЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПИТАННЯМИ

Інші процесуальні питання

Повернення заяв (скарг) за наявності процесуальної можливості пересвідчитись у наявності в особи повноважень на представництво під час розгляду справи (скарги) у суді першої або апеляційної інстанцій ставить під загрозу дотримання завдань адміністративного судочинства, закріплених у частині першій статті 2 КАС України, а також дотримання учасниками справи строків звернення до суду та оскарження судових рішень.

   Однак, зважаючи на наведені вище норми, колегія суддів вважає, що відсутність напису з зазначенням назви посади особи, яка засвідчує копію, відмітки «Копія» та відбитку печатки відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій» за встановлених обставин справи (наявності у представника відповідача Поповича Ю.   І. повноважень підписувати апеляційну скаргу) не зумовлює правовий наслідок у вигляді повернення апеляційної скарги   з   підстав недотримання окремих формальних вимог засвідчення копії довіреності.

   Колегія суддів Верховного Суду наголосила, що повернення заяв (скарг) за наявності процесуальної можливості пересвідчитись у наявності в особи повноважень на представництво під час розгляду справи (скарги) у суді першої або апеляційної інстанцій ставить під загрозу дотримання завдань адміністративного судочинства, закріплених у частині першій статті 2 КАС України, а також дотримання учасниками справи строків звернення до суду та оскарження судових рішень.

    Проте суд апеляційної інстанції цього не врахував і дійшов помилкового висновку про підписання апеляційної скарги особою, яка не має такого права, а відтак і про наявність підстав для повернення цієї скарги на підставі пункту 1 частини четвертої статті 298 КАС України, що призвело до порушення норм процесуального права та постановлення незаконної ухвали, яка перешкоджала подальшому провадженню у справі.

             Постанова ВС/КАС від 06.04.2021 у справі № 380/1009/20

Ордер є самостійним (окремим) документом, що підтверджує повноваження адвоката як представника, юридичне значення якого не залежить від подання адвокатом разом з ним договору про надання правничої допомоги, його копії, витягу тощо.

    Ураховуючи, що представник позивача - адвокат Валешинська О.С. веде судову справу від імені ПП «ДДП», вона як адвокат має право посвідчувати копії документів у справах, зокрема і копії ордера, який є належним документом, що підтверджує повноваження на представництво особи, зокрема на вчинення такої процесуальної дії, як подання та підписання апеляційної скарги від імені ПП «ДДП».

    Суд апеляційної інстанції викладеного не врахував і дійшов помилкового висновку про подання та підписання апеляційної скарги особою, яка не має такого права, а отже, і про наявність підстав для повернення апеляційної скарги на підставі пункту 1 частини четвертої статті 298 КАС України.

             Постанова ВС/КАС від 26.05.2021 у справі № 826/11795/18

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •