Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду: у сфері публічної служби; з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки; у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян…

 

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

 

 

 

• справи зі спорів у сфері публічної служби, її проходження, звільнення, а також соціальний захист у сфері публічної служби

Проходження служби, звільнення, проблемні питання

Підставою для відшкодування витрат, понесених працівником під час відрядження є виключно наявність розрахункових документів, що засвідчують їх вартість.

За цих обставин, Верховний Суд дійшов висновку, що рішення судів першої та апеляційної інстанції у цій справі є законними та обґрунтованими, оскільки суди, всебічно перевіривши обставини справи, вирішили спір у відповідності з нормами матеріального права та при дотриманні норм процесуального права, у судових рішеннях повно і всебічно з`ясовані обставини в адміністративній справі, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, а доводи касаційної скарги їх не спростовують. Постанова ВС/КАС від 29.04.2021 у справі № 520/13909/19

 

• справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України

Справи зі спорів у сфері дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

Правова позиція ВС щодо підстави для скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Колегія суддів погоджується з висновком судів першої та апеляційної інстанцій, що такими діями інспектор порушив права особи, яка притягалася до адміністративної відповідальності, тому і порушено порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, що є підставою для скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення. Постанова ВС/КАС від 18.02.2021 у справі № 524/9827/16-а

• справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю, соціальних послуг

Справи зі спорів щодо праці, зайнятості населення (крім зайнятості людей з інвалідністю); реалізації публічної житлової політики

У разі, якщо робота, виконувана особою на користь суб`єкта господарювання, збігається з видом його економічної діяльності або є роботою з обслуговування його діяльності, то робота такої особи повинна виконуватись на умовах трудового договору.

Суд зазначив, що недивлячись на підписання сторонами цивільно-правової угоди, між сторонами існували трудові правовідносини, оскільки ОСОБА_1 виконувала конкретну трудову функцію - сестра медична зі стоматології, робота мала не індивідуально-визначений характер, а надавалася в процесі виконання трудової функції (тобто не мала кінцевого результату, а носила системний, постійний характер), а саме виконання обов`язків медичної сестри у стоматологічному центрі. При цьому, як вірно зазначено судом першої інстанції, відповідно до інструкції для посади "Сестра медична зі стоматології" (під визначення якої підпадає посада «медична сестра у стоматологічному центрі»), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України від 29 березня 2002 року № 117, медична сестра зі стоматології бере участь у лікувально-діагностичному процесі; виконує призначення лікаря-стоматолога тощо, що є ознакою трудових правовідносин. Постанова ВС/КАС від 30.03.2021 у справі № 380/1563/20

  

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •