Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: справи зі спорів у сфері публічної служби; у сфері реалізації публічної фінансової політики; справи зі спорів у сферах праці…

 

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

 

 

 

• справи зі спорів у сфері публічної служби, її проходження, звільнення, а також соціальний захист у сфері публічної служби

Державніслужбовці

Вчинення особою правопорушення, пов`язаного з корупцією, встановленерішенням суду, яке набрало законноїсили та якимйогопритягнуто до адміністративноївідповідальності, є самостійною і достатньою правовою підставою для звільнення державного службовцязгідно з пунктом 3 частинипершоїстатті 84 Закону № 889-VIІI.

Верховний Суд зауважив, щоприписи вказаної норми права передбачають строк протягом якого суб`єкт призначення зобов`язаний звільнити особу у випадках визначених нормами статті 84 Закону № 889-VIІI. У той же час порушення цього строку є лише підставою для виникнення можливої відповідальності для суб`єкта призначення за недотримання вказаного строку. Проте, порушення цього строку не є підставою для звільнення такого суб`єкта призначення від обов`язку виконати вимоги частини другої статті 84 Закону №  889-VIІI, а сааме реалізувати факт звільнення державного службовця із займаної посади.

Таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку, що при прийнятті оскаржуваного наказу відповідач діяв обґрунтовано, на підставі та у спосіб, щопередбачений законодавством, чинним на момент виникнення правовідносин.

Постанова КАС/ВС від 15.04.2021 у справі № 1340/3970/18 

 

• справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю, соціальних послуг

Справи зі спорів щодо праці, зайнятості населення (крім зайнятості людей з інвалідністю); реалізації публічної житлової політики

Законодавством передбачено два альтернативні шляхи  щодо позачергового забезпечення житлом певних категорій осіб, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до Закону № 3551-ХІІ, а саме, шляхом постановлення на квартирний облік, як осіб які потребують поліпшення житлових умов та отримання такого житла у порядку, визначеному законодавством, або отримання в порядку черговості грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №214, якою затверджено Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей.

Колегія суддів Верховного Суду погодилась з висновкамисудівпопередніхінстанцій про те, щоКомісія у спірнихправовідносиндіяла у межах та у спосіб, визначенийзаконодавством, зокрема, Порядком виплатигрошовоїкомпенсації за належні для отриманняжиліприміщення для деякихкатегорійосіб, які брали участь у бойовихдіях на територіїінших держав, а такожчленівїхсімей, у зв`язку з чимоскаржуванірішення є правомірними та не підлягаютьскасуванню.

Постанова КАС/ВС від 15.03.2021 у справі № 480/3499/20

 

• справи зі спорів у сфері реалізації публічної фінансової політики

Дозвіл на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання може бути виданий лише за умови відключення цілого багатоквартирного житлового будинку, на підтвердження чого додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. При цьому, можливість відключення окремих квартир (приміщень) Порядком № 4 не передбачена.

 Враховуючи вище викладене, а також те, що Комісією виконавчого комітету Світловодської міської ради при розгляді заяв власників окремих квартир щодо надання дозволу на відключення від ЦО та ГВП було порушено вимоги та умови, передбачені Порядком №4, колегія суддів погодилась з висновками суду апеляційної інстанції про те, що рішення виконкому Світловодськоїміської ради, прийняте за наслідками розгляду протоколу Комісії від 31.08.2016 року є таким, що прийняте з порушення норм матеріального права та підлягає скасуванню.

Постанова КАС/ВС від 09.07.2021 у справі № 401/497/17

 

  

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •