Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури; оскарження актів органів виконавчої влади; справи зі спорів у сферах праці та зайнятості

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

 справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції

Адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об`єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат зв`язаний договором про надання правової допомоги, або якщо є розумні підстави вважати, що передбачуваний розвиток інтересів нового і попереднього клієнта призведе до виникнення конфлікту інтересів – постанова КАС/ВС від 25.11.2020 у справі № 818/1718/17.

• оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень 

На орган місцевого самоврядування, якому підпорядкований дошкільний навчальний заклад, покладається  обов`язок щодо забезпечення безоплатності дошкільної освіти, незалежно від того, де зареєстрована дитина – постанова ВС/КАС від 30.11.2020  у справі № 1940/1387/18.

• справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю, соціальних послуг > справи зі спорів щодо праці, зайнятості населення (крім зайнятості людей з інвалідністю); реалізації публічної житлової політики

Відсутність в архіві пенсійної справи не впливає на право позивача щодо поновлення раніше призначеної пенсії, виплата якої була припинена, тому дана обставина не може бути підставою для відмови позивачу в поновленні пенсії – постанова КАС/ВС від 10.12.2020 у справі № 200/3663/16-а.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •