Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: справи зі спорів у сфері публічної служби, реалізації публічної фінансової політики, адміністрування податків; позиції пов'язані з процесуальними питаннями

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

 справи зі спорів у сфері публічної служби, її проходження, звільнення, а також соціальний захист у сфері публічної служби > проходження служби, звільнення, проблемні питання

Ураховуючи, що обов`язок по працевлаштуванню працівника покладається на власника або уповноважений ним орган із дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору, за змістом ч. 3 ст. 49- 2 КЗпП України роботодавець є таким, що виконав цей обов`язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з`явилися на підприємстві протягом цього періоду і які були на день звільнення – постанова КАС/ВС від 13.08.2020 у справі № 821/3795/15-а.

• справи зі спорів у сфері реалізації публічної фінансової політики

Передумовою відбору зразків продукції є відповідне рішення керівника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегіального органу) або його заступника (члена державного колегіального органу), яке повинно бути мотивованим згідно із законом. При цьому законодавець зобов`язав посадову особу органу державного нагляду (контролю) до початку відбору зразків продукції довести до відома суб`єкта господарювання, який перевіряється, вказане рішення та роз`яснити йому порядок відбору зразків продукції – постанова ВС/КАС від 14.07.2020 у справі № 808/2525/16.

• справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства > податок на прибуток підприємств

Формування суб`єктом господарювання податкового кредиту та витрат не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб`єктом господарювання – постанова КАС/ВС від 10.04.2020 у справі № 815/4453/14.

• позиції, пов'язані з процесуальними питаннями > інші процесуальні питання

Зміна фізичної особи, яка обіймає посаду керівника органу державної влади не є підставою для втрати чинності чи припинення дії довіреностей, що були видані раніше за підписом попереднього керівника цього органу – постанова КАС/ВС від 14.08.2020 у справі № 140/2350/19.

• справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав

У випадку, якщо порушуються права територіальних громад, то будь-який з членів таких громад має право оскаржити відповідну дію чи рішення суб`єкта владних повноважень у суді, оскільки порушення прав місцевого самоврядування неминуче призводить до порушення прав кожного жителя відповідного муніципального утворення – постанова ВС/КАС від 11.08.2020 у справі №187/687/16-а.

• спори, що виникають під час виконання судових рішень (ДВС,ДКСУ)

Сума основної винагороди у розмірі 10 відсотків визначається та стягується виходячи з сум коштів, що підлягають примусовому стягненню за виконавчим документом, і це не залежить від вчинених виконавчих дій після відкриття виконавчого провадження. Визначення розміру винагороди пов`язане з фактом початку примусового виконання за виконавчим документом – постанова ВС/КАС від 04.08.2020 у справі № 200/13920/19-а.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •