Facebook Twitter Youtube

Підситеми «Електронний суд» і «Електронний кабінет»: наказ ДСА України про запровадження в дослідну експлуатацію, визначення пілотних судів

1 червня 2020 року Державна судова адміністрація України видала наказ №247 про запровадження в дослідну експлуатацію підсистем «Електронний суд» і «Електронний кабінет». Дослідна експлуатація здійснюватиметься в пілотних судах – всі місцеві й апеляційні суди України (крім Київського апеляційного суду) та Касаційний адміністративний суді у складі Верховного Суду.

Пілотні суди у процесі користування підсистемами мають керуватися вимогами, визначеними в Положенні про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженому рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 зі змінами), у частині функціонування Підсистем.

Технічне супроводження, навчання співробітників пілотних судів, опрацювання пропозицій щодо вдосконалення роботи підситем, отриманих від пілотних судів й інших користувачів, здійснюватиме державне підприємство «Центр судових сервісів», як адміністратор відкритого середовища ЄСІТС. 

З дня видання цього наказу визнаються такими, що втратили чинність:

- наказ ДСА України від 22.12.2018 № 628 «Про проведення тестування підсистеми «Електронний суд» у місцевих та апеляційних судах»;

- наказ ДСА України від 26.04.2019 № 429 «Про внесення змін до наказу ДСА України від 22.12.2018 № 628».

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •