Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: позиції, пов'язані з процесуальними питаннями; юрисдикція; спори щодо розгляду звернення або запиту на публічну інформацію

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ

- позиції, пов'язані з процесуальними питаннями > інші процесуальні питання

Надання правової допомоги адвокатом без укладення договору в письмовій формі, зокрема лише на підставі довіреності, не допускається, окрім випадків, передбачених частиною другою статті 27 Закону № 5076-VI. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги, що узгоджується зі статтею 14 Правил адвокатської етики – постанова від 06.11.2019 р. у справі №817/66/16.

- спори щодо розгляду звернення або запиту на публічну інформацію

Відповідь на запит про надання публічної інформації надається безкоштовно в розмірі 10 сторінок (включно). У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний оплатити витрати, пов`язані з копіюванням документів понад встановлений обсяг – постанова від 27.01.2020 р. у справі №815/2873/18.

- юрисдикція

Проблеми визначення юрисдикції спору щодо суміжного землекористування. Оскільки на підставі дій суб'єкта владних повноважень щодо державної реєстрації земельної ділянки у третьої особи виникло речове право, правомірність набуття якого оспорює позивач, то цей спір стосується приватноправових відносин і не підлягає розгляду в порядку адміністративного  судочинства – постанова від 11.09.2019 р. у справі №826/5562/17.

Велика Палата Верховного Суду дала визначення поняттю «компетенційний спір». Компетенційний спір формально вирішується у позовному провадженні, але по суті це не є спором про право. За загальним правилом один орган державної влади не може звертатися з позовом до іншого органу, бо це означатиме позов держави до неї самої – постанова від 13.11.2019 р. у справі №826/3115/17.

Адміністративна юрисдикція щодо дій ДВС по виконанню судового рішення про арешт. З урахуванням того, що КПК не передбачений порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності ДВС при примусовому виконанні судових рішень, прийнятих у кримінальному провадженні, учасники виконавчого провадження можуть оскаржити такі рішення, дії чи бездіяльність у порядку адміністративного судочинства – постанова від 22.01.2020 р. у справі №823/564/17.

 


Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •