Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: юрисдикція; справи зі спорів у сферах праці, у сфері містобудування, у сфері публічної служби, зі спорів з приводу адміністрування податків

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ

- справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю, соціальних послуг>загальнообов'язкове державне страхування, у тому числі пенсійне страхування осіб, звільнених з публічної (військової) служби

Верховний Суд вказав, що оскаржувані пункти постанови КМУ № 103 всупереч вимогам ч. 3 ст. 1-1, ст. 43, ч. 4 ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» змінюють умови і норми пенсійного забезпечення військовослужбовців – постанова від 12 листопада 2019 року у справі № 826/3858/18.

- справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю, соціальних послуг>справи зі спорів щодо праці, зайнятості населення (крім зайнятості людей з інвалідністю); реалізації публічної житлової політики

Використання підсумованого обліку робочого часу не звільняє роботодавця від дотримання вимог статей 59 і 70 КЗпП України. Отже, мінімальний час відпочинку встановлюється законом і може бути збільшений, але не зменшений, саме в цьому й полягає конституційне право громадян на відпочинок  постанова від 23 жовтня 2019 року у справі № 400/296/19.

- юрисдикція

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що оскаржуване рішення виконкому не створює жодних правових наслідків для позивача, а тому не може порушувати його права чи інтереси, що унеможливлює розгляд таких вимог не лише в порядку адміністративного, а й іншого виду судочинства – постанова від 11 вересня 2019 року у справі № 826/1773/18.

Вимоги визнати протиправною бездіяльність відповідачів і зобов’язати їх прийняти відповідне рішення щодо забезпечення соціальним житлом є способом захисту права позивача на житло, не стосуються захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єкта владних повноважень, а тому спір у цій справі не є публічно-правовим і має вирішуватися за правилами цивільного судочинства – постанова від 11 вересня 2019 року у справі № 804/3718/18.

В цій справі відсутній спір про право, а дослідженню підлягають виключно владні управлінські дії та рішення органу місцевого самоврядування, які впливають на права та законні інтереси невизначеного кола осіб, відтак цей спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства – постанова від 15 травня 2019 року у справі № 127/19267/17.

Державне підприємство, видаючи лісорубний квиток у спірних відносинах, що є дозвільним документом (спеціальними дозволом на заготівлю деревини), діяло як дозвільний орган – постанова від 11 вересня 2019 року у справі № 817/1855/17. 

У зв’язку з неможливістю встановлення в судовому порядку фактів щодо належності осіб до певної національності цей спір не підлягає розгляду не лише в порядку адміністративного судочинства, а й у судовому порядку взагалі – постанова від 11 вересня 2019 року у справі № 810/2732/18.

- справи зі спорів у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності

Порушення або загроза порушення інтересів держави у сфері охорони дитинства, спричинена протиправною бездіяльністю органу місцевого самоврядування, на який покладається, зокрема, створення безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, є підставою для представництва прокурором інтересів держави у суді відповідно до ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» – постанова від 15 жовтня 2019 року у справі № 810/3894/17.

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Законодавець не встановив обов’язку сільськогосподарського товаровиробника безпосередньо використовувати будівлі/споруди у сільськогосподарській діяльності, а умовою звільнення таких об’єктів від оподаткування визначив цільове призначення їх використання та встановив вичерпний перелік підстав, коли податкова пільга не надається, а саме: у випадках, коли нерухомість здається власниками в оренду, лізинг, позичку – постанова від 01 жовтня 2019 року у справі № 0340/1905/18.

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства>податок на прибуток підприємств

КАС ВС роз’яснив, як застосовувати методи для визначення ціни з метою оподаткування доходів у контрольованих операціях – постанова від 09 жовтня 2019 року у справі № 817/1737/17.

- справи зі спорів у сфері публічної служби, її проходження, звільнення, а також соціальний захист у сфері публічної служби>проблемні питання

Посада фельдшера-рятувальника рятувальної парашутно-десантної групи належить до посад льотного складу, отже, військовослужбовець, який проходить військову службу на цій посаді, має право на надбавку за особливості проходження служби – постанова від 25 жовтня 2019 року у справі № 1.380.2019.000894 (адміністративне провадження №К/9901/18698/19).

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •