Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: позиції, пов'язані з процесуальними питаннями; справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ

 - позиції, пов'язані з процесуальними питаннями>інші процесуальні питання

Виходячи з принципу пропорційності при здійсненні судочинства, особа, яка подає апеляційну скаргу, вправі очікувати застосування норм процесуального законодавства, зокрема статті 297 КАС України, які надають їй право як безпосереднього подання апеляційної скарги до апеляційного суду, так і подання апеляційної скарги через місцевий суд.

Застосування принципу пропорційності при здійсненні судочинства вимагає такого тлумачення пп. 15.5 пункту 15 частини першої Розділу VII Перехідних положень КАС України, яке б гарантувало особі право на безпосереднє звернення із апеляційною скаргою до апеляційного суду відповідно до статті 297 КАС України – постанова від 15 березня 2019 року у справі № 2-а-7354/08.

- справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю, соціальних послуг>загальнообов'язкове державне страхування, у тому числі пенсійне страхування осіб, звільнених з публічної (військової) служби

Формальні неточності у документах, за загальним правилом, не можуть бути підставою для органів пенсійного фонду щодо обмеження особи у реалізації конституційного права на соціальний захист – постанова від 30 вересня 2019 року у справі № 638/18467/15-а.

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення у зразковій справі, предметом спору в якій є зменшення відсоткового розміру основної пенсії, призначеної за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». 

Порядок перерахунку призначених пенсій військовослужбовців урегульований нормами ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», яка змін не зазнавала, а також нормами постанов КМУ від 30.08.2017р. № 704 та від 21.02.2018р. № 103, тому застосування ст. 13 цього Закону, яка регулює призначення пенсій, є протиправним, оскільки процедури призначення та перерахунку пенсії є різними за змістом і механізмом їх проведення – постанова від 16 жовтня 2019 року у зразковій справі № 240/5401/18.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •