Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: позиції, пов'язані з процесуальними питаннями; справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

- позиції, пов'язані з процесуальними питаннями > інші процесуальні питання 

Міністерство юстиції України звернулось із касаційною скаргою, проте вказану скаргу було повернуто. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню – ухвала від 23 листопада 2018 року у справі № 815/1801/18.

- позиції, пов'язані з процесуальними питаннями > процесуальні строки

Посилання податкового органу, як на підставу поважності причин пропуску строку, на розміщення структурних підрозділів державного органу в різних приміщеннях, обґрунтовано визнано судами неповажними, оскільки такі обставини не можуть бути підставою, яка з об`єктивних та непереборних причин  зумовлює наявність у податкового органу права на порушення вимог чинного процесуального законодавства щодо строків звернення до суду – постанова від 05 липня 2019 року у справі № 826/9410/17

Повернення скарги на підставі підпункту 15.5 пункту 1 Перехідних положень КАС України не є таким, що унеможливлює повторне звернення до суду. Щодо поважності цієї обставини, як причини пропуску строку, то випадки подання апеляційних скарг безпосередньо до суду апеляційної інстанції замість суду першої інстанції були непоодинокими. При поверненні апеляційної скарги без розгляду, суд апеляційної інстанції виявив надмірний формалізм та непропорційність між застосованими засобами та поставленою метою, наслідком чого стало порушення права скаржника на судовий захист». Судова практика пішла по шляху визнання повернення скарг з цих підстав надмірним формалізмом і на теперішній час є усталеною – постанова від 02 липня 2019 року у справі № 1140/3385/18.

- позиції, пов'язані з процесуальними питаннями > судові витрати

Окремі рішення, прийняті суб`єктом владних повноважень, можуть породжувати підстави для зміни майнового стану фізичної чи юридичної особи. Зокрема, реалізація таких рішень може призводити до зменшення або збільшення майна особи. Заявлені до адміністративного суду вимоги про скасування рішень відповідача-суб`єкта владних повноважень, безпосереднім наслідком яких є зміна складу майна позивача, є майновими – постанова від 05 липня 2019 року у справі № 826/17147/18.

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства > справи зі спорів щодо реалізації податкового контролю (перевірки, звірки, податкова звітність)

У разі, коли фізична особа - суб`єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується один податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки – постанова від 09 липня 2019 року у справі № 810/6839/13-а.

Якщо у справі відсутній основний доказ, який визначає склад податкових правопорушень покладених в основу прийняття спірних рішень - акт перевірки, то це свідчить про те, що ні суд першої інстанції, ні суд апеляційної інстанції не досліджував документ, який підтверджує наявність порушення вимог податкового,  валютного та  іншого  законодавства, контроль  за  дотриманням  якого  покладено  на  органи  державної податкової служби – постанова від 02 липня 2019 року у справі № 819/2737/13.

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства > оскарження податкових повідомлень-рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій

Враховуючи, що граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов`язань, визначеним статтею 102 Податкового кодексу України, то відповідно штрафні санкції можуть бути застосовані в межах 1095 днів, з дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошових зобов`язань – постанова від 05 липня 2019 року у справі №820/11541/13-а.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •