Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: справи зі спорів у сферах праці, землеустрою, з приводу адміністрування податків

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

- справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю, соціальних послуг > справи зі спорів щодо соціального захисту; соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю; соціальних послуг

Закон № 2342-IV не конкретизує, який саме навчальний заклад має закінчити дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, то, за змістом наведеної норми, право на отримання одноразової грошової допомоги мають усі випускники навчальних закладів (в т.ч. не інтернатного типу) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – постанова від 5 червня 2019 року у справі № 158/1684/16-а.

- справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідінстю, соціальних послуг > справи зі спорів щодо праці, зайнятості населення (крім зайнятості людей з інвалідністю); реалізації публічної житлової політики

Головні управління Держпраці зобов’язані не пізніше ніж за п’ять днів письмово повідомляти суб’єктів господарювання та роботодавців про дату розгляду справи щодо накладення штрафу, а також про правові наслідки неповідомлення – постанова від 12 червня 2019 року у справі № 813/3415/18.

- справи зі спорів у сфері землеустрою, державної експертизи землевпорядної документації, регулювання земельних відносин

У спірних правовідносинах сільрада реалізує свої повноваження як суб’єкт владних повноважень у сфері публічно-правових відносин та пов’язаних із підготовкою та виданням нормативно-правового акта, яким є детальний план території. Незважаючи на те, що позивачка сформулювала позовну вимогу як зобов’язання відповідача усунути перешкоди у здійсненні права власності, фактично суть вимоги зводиться до оскарження рішення сільради. Таким чином, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що здійснення захисту прав позивача в обраний нею спосіб віднесено до компетенції адміністративного суду – постанова від 15 травня 2019 року у справі №363/3786/17.

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства > справи зі спорів щодо реалізації податкового контролю (перевірки, звірки, податкова звітність)

Право органу державної податкової служби самостійно визнавати нікчемними правочини законом не передбачено. Жодним законом не передбачено право органу державної податкової служби самостійно, в позасудовому порядку, визнавати нікчемними правочини і дані, вказані платником податків в податкових деклараціях. Відтак, встановлення актом перевірки нікчемності правочину знаходиться за межами компетенції податкового органу, не належить до функції контролю дотримання платниками податків податкового законодавства. Податкові органи мають право та повинні звертатися до судів з позовами про стягнення в доход держави коштів, отриманих по правочинах, здійснених з метою, що свідомо суперечить інтересам держави і суспільства, посилаючись на їх нікчемність, а не класти власний висновок в основу податкового правопорушення та визначати на цій підставі грошове зобов'язання – постанова від 02 квітня 2019 року у справі № 2а-3925/12/2170.

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства > ПДВ

Строк на звернення до суду про стягнення пені за несвоєчасне відшкодування ПДВ становить 1095 днів – постанова від 30 травня 2019 року у справі № 819/3144/15

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •