Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: юрисдикція, справи зі спорів у сферах публічної служби, містобудування, адміністрування податків; виконання судових рішень (ДВС, ДКСУ); позиції, пов'язані з процесуальними питаннями

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

юрисдикція

Спір у даній справі стосується вимоги Держфінінспекції стягнути з товариства завдані державному бюджету збитки. Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що спір за позовом суб’єкта владних повноважень – Держфінінспекції про стягнення завданих збитків, звернений до непідконтрольної установи, не має ознак публічно-правового характеру, а стосується господарсько-правових відносин між сільською радою та товариством – постанова від 3 квітня 2019 року у справі № 804/13208/15.

- справи зі спорів у сфері публічної служби, її проходження, звільнення, а також соціальний захист у сфері публічної служби > Проблемні питання

За правилами адміністративного судочинства розглядаються спори, пов’язані з проходженням публічної служби, одним з різновидів якої є служба в органах внутрішніх справ. Ці спори можуть стосуватися як порядку проходження такої служби, до яких включається і виплата заробітної плати, так і звільнення з публічної служби, до яких належать і спори про стягнення середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні – постанова від 13 березня 2019 року у справі № 761/27364/17.

- позиції, пов'язані з процесуальними питаннями > Інші процесуальні питання

Повертаючи апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції керувався п.1 ч.4 ст. 298 КАС України. Процесуальна підстава для повернення апеляційної скарги, як непідтвердження повноважень щодо підписання скарги, на яку послався суд апеляційної інстанції, вказаною законодавчою нормою не передбачена, – постанова від 07 травня 2019 року у справі № 537/498/18.

Чинним процесуальним законодавством не передбачено обов’язку сторони, яка заявляє клопотання про відшкодування витрат на правничу допомогу, доводити обґрунтованість їх ринкової вартості. Натомість саме на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, покладено обов’язок доведення неспівмірності витрат з наданням відповідних доказів. Надання належних та допустимих доказів на підтвердження витрат, понесених у зв’язку з вчиненням окремих процесуальних дій поза судовим засіданням, а також часу, витраченого на підготовку позовної заяви та інших процесуальних документів, з урахуванням тривалості розгляду справи, є підставою для задоволення вимог про відшкодування витрат на правничу допомогу у розмірі 30 тис. грн. – постанова від 09 квітня 2019 року у справі № 826/2689/15.

- спори, що виникають під час виконання судових рішень (ДВС, ДКСУ)

Публічне акціонерне товариство, яке не є стороною виконавчого провадження, звернулося до адміністративного суду з позовом про визнання недійсною і скасування вимоги приватного виконавця. Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства – постанова від 27 березня 2019 року у справі №823/359/18

- справи зі спорів у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності

Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі встановлення під час перевірки, що замовником будівництва здійснено коригування технічної документації з порушенням встановленого законом порядку – постанова від 24 квітня 2019 року у справі 826/20177/16.

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства > Справи зі спорів щодо реалізації податкового контролю (перевірки, звірки, податкова звітність)

Позапланова податкова перевірка у кримінальному провадженні поза строком дії ухвали, якою її призначено є незаконною – постанова від 28 серпня 2018 року у справі  № 812/1212/17.

Предметом спору у даній справі є наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки. Позови платників податків, спрямовані на оскарження рішень (у тому числі наказів про призначення перевірки), дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки. Неможливість проведення документальної виїзної перевірки за місцезнаходженням платника податків має бути пов`язана з недопуском посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки, що, у свою чергу, має підтверджуватися відповідним актом про недопуск – постанова від 17 травня 2019 року у справі № 804/254/18.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •