Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: юрисдикція; спори, що виникають у сфері праці та зайнятості населення, адміністрування податків; особливості провадження у виборчих справах

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

юрисдикція

Державіаслужба (публічна адміністрація) звернулась до адміністративного суду з позовом про зобов'язання ТОВ «Будгенконтракт» виконати рішення про припинення будівництва. У спірних відносинах Державіаслужба, приймаючи оспорюване рішення, діяла як суб'єкт владних повноважень, наділений функціями щодо погодження місця розташування об'єктів на приаеродромній території з метою забезпечення безпеки польотів і роботи радіотехнічних засобів цивільної авіації. Повноваження Державіаслужби на звернення до суду з позовом про зобов'язання виконати рішення про припинення будівництва (діяльності, передбаченої частиною другою статті 69 Повітряного Кодексу) не закріплені у жодному нормативно-правовому акті - законі чи підзаконному нормативно-правовому акті. Водночас чинним законодавством України також не врегульовано питання альтернативних дій Державіаслужби у випадку невиконання особою рішення про припинення будівництва (накладення штрафу, звернення до суду тощо). У цьому випадку Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне виходити з «публічного інтересу» такого спору – постанови Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 826/2793/18 та від 06 лютого 2019 року у справі № 810/3046/17.

- особливості провадження у справах, пов'язаних з виборчим процесом

Встановлення форми виборчого бюлетеня з виборів Президента України та затвердження тексту, що міститься в ньому, належить до дискреційних повноважень Центральної виборчої комісії – постанова від 13 березня 2019 року у справі № 855/72/19.

справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту > загальнообов'язкове державне страхування, у тому числі пенсійне страхування осіб, звільнених з публічної (військової) служби

При обчисленні пенсії (зокрема, особам, звільненим з військової служби) не враховується такий складовий елемент грошового забезпечення як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквартальні, разові додаткові види грошового забезпечення, крім щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць постанова від 6 лютого 2019 року у справі 522/2738/17

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів > ПДВ

Ефективним способом захисту, який забезпечить поновлення порушеного права позивача, є стягнення з Державного бюджету України на його користь заборгованості бюджету із відшкодування податку на додану вартість та пені, нарахованої на суму такої заборгованості – постанова від 12 лютого 2019 року у справі № 826/7380/15.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •