Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: юрисдикція, спори, що виникають під час виконання судових рішень (ДВС, ДКСУ), у сферах землеустрою, праці та зайнятості населення; позиції, пов'язані з процесуальними питаннями

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

юрисдикція

Правовідносини щодо обрання, призначення на посаду керівника вищого навчального закладу, засновником якого є орган місцевого самоврядування, визначені цивільним (трудовим) і цивільним процесуальним законодавством – постанова від 30 січня 2019 року у справі № 569/5553/17.

Звернення до суду з позовом, обумовленим неналежним реагуванням посадовою особою відділу поліції на заяву про кримінальне правопорушення, не може бути предметом розгляду в порядку адміністративного судочинства – постанова від 06 лютого 2019 року у справі № 705/406/18.

- спори, що виникають під час виконання судових рішень (ДВС, ДКСУ)

Відсутність у виконавчому листі відомостей про дату народження боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків та його паспортні дані не є обов’язковою підставою для повернення державним виконавцем виконавчих документів без прийняття до виконання і не позбавляє виконавця скористатися своїм правом та отримати таку інформацію у відповідних установах – Постанови від 22 серпня 2018 року у справі № 471/283/17-ц, від 27 грудня 2018 року у справі № 469/1357/16-ц.

- позиції, пов'язані з процесуальними питаннями > інші процесуальні питання

Конституційне право на доступ до правосуддя не є безмежним. Метою суду (правосуддя) є захист порушених прав, свобод та інтересів, належних безпосередньо особі, яка звертається за захистом (її суб’єктивних прав). Тому заінтересована особа має довести (а суд — встановити), що позивачеві належать права, свободи або законні інтереси, за захистом яких він звернулася до суду  Постанови від 14 березня 2018 року у справі № 9901/22/17, від 06 червня 2018 року у справі № 800/489/17, від 06 лютого 2019 у справі № 9901/815/18.

- справи зі спорів у сфері землеустрою, регулювання земельних відносин

З’ясування матеріально-правової заінтересованості позивача передує розгляду питання щодо правомірності рішення, котре оскаржується. Відсутність матеріально-правової заінтересованості позивача є підставою для відмови у задоволенні позову незалежно від правомірності чи неправомірності оскарженого рішення. Верховний Суд у даній справі сформулював загальні підходи до визначення законного інтересу як предмета судового захисту в адміністративному судочинстві постанова від 20 лютого 2019 року у справі № 522/3665/17.

справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту > загальнообов'язкове державне страхування, у тому числі пенсійне страхування осіб, звільнених з публічної (військової) служби

При обчисленні пенсії (зокрема, особам, звільненим з військової служби) не враховується такий складовий елемент грошового забезпечення як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквартальні, разові додаткові види грошового забезпечення, крім щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць – постанова від 6 лютого 2019 року у справі 522/2738/17.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •