Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду: юрисдикція, справи зі спорів у сфері містобудування, публічної служби, праці та зайнятості населення; процесуальні питання; виборчий процес

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

- юрисдикція

Спір про оскарження наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності завідувача державною нотаріальною конторою підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства постанова від 05 грудня 2018 року у справі № 521/1204/17.

Спір, пов'язаний з питанням трудових відносин у період реалізації виборчих прав у сфері публічно-правових відносин, підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства постанова від 12 грудня 2018 року у справі № 802/3879/14-а.

Оскарження вчинення (невчинення) судом (суддею) у відповідній справі процесуальних дій і ухвалених у ній рішень не може відбуватися шляхом ініціювання нового судового процесу проти суду (судді) постанова від 21 листопада 2018 року у справі № 757/43355/16-ц.

- справи зі спорів у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності

Якщо фізична особа оспорює правомірність набуття іншою особою речового права, яке було зареєстроване на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації, спір про скасування реєстрації такої декларації, скасування свідоцтва про право власності, а також рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень є приватноправовим і має розглядатися за правилами цивільного судочинства постанова від 21 листопада 2018 року у справі № 127/93/17-ц.

- справи зі спорів у сфері публічної служби > державні службовці

Строки притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності визначаються відповідно до Закону України «Про державну службу», а не відповідно до положень трудового законодавства – постанова від 11 грудня 2018 року у справі № 810/1224/17.

- справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян

справи зі спорів щодо праці, зайнятості населення (крім зайнятості людей з інвалідністю); реалізації публічної житлової політики:

Висновки Верховного Суду щодо відповідальності підприємців за фактичний допуск до роботи без трудового договору постанова від 21 грудня 2018 року у справі № 814/2156/16.

справи зі спорів щодо соціального захисту; соціального захисту та зайнятості людей з інвалідінстю; соціальних послуг:

Велика Палата Верховного Суду відступила від позиції Верховного Суду України, викладеної в постанові від 25 травня 2016 у справі № 419/794/15-а щодо відсутності у викладачів музичних шкіл, які належать до закладів позашкільної освіти, права на отримання пенсії за вислугу років на підставі пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» постанова від 30 січня 2019 року у справі № 876/5312/17.

позиції, пов'язані з процесуальними питаннями > забезпечення позову

Застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії припису Державної служби геології та надр України постанова від 06 лютого 2019 року у справі №826/13306/18

 - особливості провадження у справах, пов'язаних з виборчим процесом

Особа, яка відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» зареєстрована як уповноважений представник кандидата в Президенти України, діє як представник відповідного кандидата у справах, пов’язаних з виборчим процесом, без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження представника, є відповідне посвідчення, видане Центральною виборчою комісією рішення від 18 лютого 2019 року у справі № 855/41/19.

Якщо кандидата на пост Президента України висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», це обумовлює відмову йому в реєстрації відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» постанова від 9 лютого 2019 року у справі № 855/20/19.

Обов’язок Центральної виборчої комісії надати на вимогу кандидата у Президенти України електронну копію бази даних Державного реєстру виборців кореспондує з іншим обов’язком – забезпечити належний захист персональних даних виборців, що належать до конфіденційної інформації та захищаються Законом України «Про захист персональних даних» постанова від 8 лютого 2019 року у справі № 855/17/19.

Скасуванню в судовому порядку рішення суб’єкта владних повноважень на підставі того, що воно було прийняте під час існування невирішеного конфлікту інтересів, має передувати встановлення факту наявності такого конфлікту інтересів спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції. Суд у межах цієї виборчої справи не є тим органом, до повноважень якого віднесено встановлення фактів наявності чи відсутності реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів ЦВК постанова від 18 лютого 2019 року у справі № 855/35/19.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •