Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: процесуальні питання, сфери землеустрою, праці та зайнятості населення, справи з адміністрування податків

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ:

- позиції, пов'язані з процесуальними питаннями

Наявність інтересів держави повинна бути предметом самостійної оцінки суду у кожному випадку звернення прокурора з позовом – постанова від 07 грудня 2018 року у справі № 924/1256/17.

Ордер, виданий відповідно до Закону № 5076-VI, є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката. Надання договору про правову допомогу, його копії або витягу разом із ордером згідно з чинною редакцією КАС України не вимагається – постанова від 05 грудня 2018 року у справі № 9901/736/18.

Копії договору про надання правової допомоги та ордеру, засвідчені адвокатом, є належними документами, що підтверджують право особи на вчинення процесуальних дій – постанова від 17 грудня 2018 у справі №308/8995/17.

У разі звернення до суду Громадської організації в інтересах інших осіб, така Громадська організація в розумінні Закону України «Про судовий збір» повинна сплатити судовий збір, тобто наявність чи відсутність підстав для сплати судового збору пов’язана не зі статусом громадської організації, яка діє в інтересах певної особи, а безпосередньо з цією особою – позивачем. Таким чином, з’ясуванню підлягають обставини наявності у такої особи обов’язку сплачувати судовий збір чи наявності підстав для звільнення, відстрочення чи розстрочення його сплати постанова від 07 листопада 2018 року у справі №804/6859/16. 

Вимога про відшкодування моральної шкоди, визначена у грошовому вимірі, є майновою вимогою, а отже, судовий збір підлягає стягненню як за вимогу майнового характеру постанова від 28 листопада 2018 у справі  № 761/11472/15-ц.

Довготривала процедура погодження та сплати судового збору, не може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та, як наслідок, не є підставою для порушення принципу правової визначеності щодо остаточного рішення – постанова від 13 листопада 2018 року у справі № 804/958/17. 

- справи зі спорів у сфері землеустрою, державної експертизи, землевпорядної документації, регулювання земельних відносин

Рішення органу місцевого самоврядування на розроблення проекту землеустрою щодо відведення особі у власність земельної ділянки – постанова від 31 жовтня 2018 року у справі № 810/2500/16.

Можливість оскарження відмови у наданні дозволу до суду; правові наслідки спливу місячного строку розгляду заяви особи; правова форма рішення органу, що вирішує питання про надання дозволу – постанова від 17 грудня 2018 року у справі № 509/4156/15-а.

- справи зі спорів у сферах праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян, соціального захисту та зайнятості людей з інвалідністю, соціальних послуг

Перерахунок пенсій особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, встановлених законодавством для поліцейських – постанова від 12 грудня 2018 року у справі № 802/2196/17-а.

Непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення – зоні гарантованого добровільного відселення  на підставі ст. 39 Закону № 796-ХІІ відновлено право на отримання підвищення до пенсії у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 рішення від 21 січня 2019 року у справі № 240/4937/18. 

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства

Щодо наявності вироку у кримінальному провадженні постанова від 18 грудня 2018 року у справі № 826/10205/16.

Cпори, які виникають під час здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, своїх повноважень щодо виконання судових рішень підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства постанова від 31 жовтня 2018 року у справі № 905/2087/17.

Оскарження постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства постанова від 28 листопада 2018 року у справі № 2-01575/11.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •