Facebook Twitter Youtube

Світлана Шелест про Вищу раду правосуддя та виклики сьогодення

Світлана Шелест, 
суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, 
кандидат до складу Вищої ради правосуддя

Незалежним може бути тільки суд, 
вільний від страху та тиску. 
Слабкий, незахищений, вразливий суд 
не може бути справедливим.

Із впровадженням судової реформи Вища рада правосуддя набула виняткових повноважень у сфері суддівського врядування та стала провідним органом у питаннях суддівської кар’єри, дисциплінарної відповідальності суддів, забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів. Так само до повноважень ВРП віднесено надважливі питання у сфері організаційного, правового та фінансового забезпечення судів: від надання обов’язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроектів з питань судоустрою і статусу суддів, до  затвердження та погодження нормативних документів (Положення про ЄСІТС, про ЄДРСР та ін.), а також нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів.

Вочевидь, що на сьогодні найбільш помітну роль Вища рада правосуддя відіграє саме під час здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів. Ця сфера, безперечно, є вкрай важливою. Однак інститут дисциплінарної відповідальності не повинен бути засобом тиску на суддю, позаяк його головною метою є підвищення якості та ефективності правосуддя.

Водночас ми, судді, покладаємо на Вищу раду правосуддя свої сподівання щодо вирішення інших нагальних питань діяльності судів та суддів.

У першу чергу — це запобігання тиску. На сьогодні це явище, на жаль, набуло характеру епідемії та втілюється у різноманітних формах: це і прямі погрози на адресу суддів у залах судового засідання з боку агресивно налаштованих осіб, і публічні висловлювання з боку політичних і громадських діячів, це подекуди і намагання правоохоронних органів розпочати безпідставні кримінальні провадження, а також нескінченні перевірки за скаргами та заявами, незалежно від їх обґрунтованості.

Безперечно, Вища рада правосуддя знайома з проявами тиску на суддів. Однак на часі — вироблення не тільки формальних, а у першу чергу дієвих механізмів запобігання цим проявам, а також настання реальної відповідальності за вчинений  на суд тиск.

Пов’язане із цим питання — забезпечення безпеки. Йдеться і про належну охорону судових приміщень, і про безпеку судді та членів його сім’ї, обмеження надмірного втручання у приватне життя та захист репутації.

Вкрай болючим для суддівської спільноти є питання проходження кваліфікаційного оцінювання, від результатів якого безпосередньо залежить розмір отримуваної суддівської винагороди. Ситуація, за якої судді одного і того ж суду, за однакових умов роботи та показників навантаження, отримують кардинально різний розмір винагороди, є неприйнятною і не може бути виправдана виключно надмірним навантаженням ВККСУ з проведення конкурсних процедур.

Завданням Вищої ради правосуддя, як органу, що опікується питаннями суддівської кар’єри, а так само забезпеченням незалежності суддів, на даному етапі має стати невідкладне узагальнення наданих судами пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань проходження кваліфікаційного оцінювання, виплати суддівської винагороди та звернення з відповідними пропозиціями до суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Не менш важливим є ухвалення і оприлюднення публічної заяви ВРП з цього питання.

Вища рада правосуддя повинна бути сильним плечем для кожного судді та гарантом незалежності судової влади в цілому, і не повинна стояти осторонь проявів зневаги до суду.

Хай і нетривалий, але досвід роботи на адміністративній посаді заступника голови суду дозволяє мені казати про те, що коло завдань, яке на сьогодні розгортається перед Вищою радою правосуддя у сфері функціонування судів, їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення, є неосяжним.

Важливість процесів, які відбуваються у цій сфері сьогодні, неможливо переоцінити, адже на наших очах фактично створюється новий суд, виробляються нові підходи та практики організації роботи, впроваджуються нові інформаційні технології тощо. Докласти своїх зусиль для вироблення кращих підходів, прийняття найефективніших рішень в питаннях організації роботи судів – важлива і відповідальна місія,  до якої варто долучитися.

Джерело – Судово-юридична газета 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •