Facebook Twitter Youtube

Справа № 640/10587/19 судова повістка про виклик у судове засідання на 16 серпня 2022 року

23 червня 2022 року

Справа № 640/10587/19

  

ПОВІСТКА-ПОВІДОМЛЕННЯ*

                                                                

Позивач (Заявник) :

Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо"

  

Шостий апеляційний адміністративний суд повідомляє Вас про розгляд апеляційної скарги Головного управління Державної податкової служби у  м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2021 р. у справі за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС  про визнання протиправним та скасування постанови, який відбудеться о 12:00 "16" серпня 2022 р.  за адресою: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010 (головуючий суддя - Епель Оксана Володимирівна, зал судового засідання № 2).

У відповідності до ч. 2 ст. 313 КАС України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

 

Додатки: Ухвала про відкриття провадження

Ухвала про призначення справи до розгляду справи у судовому засіданні

Копія апеляційної скарги

Інформація про права та обов’язки учасників справи

 

Секретар судового засідання   ________________    Кобзар Дарія Василівна

 

_______________________________________________________________________________

* відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 125 КАСУ, особа, яка одержала повістку у зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана негайно повідомити про неї адресата

 

 

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

 

  22 червня 2022 року                                                                 Справа № 640/10587/19

          

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі судді-доповідача Епель О.В. та суддів: Губської Л.В., Карпушової О.В., перевіривши на відповідність вимогам ст.ст. 295, 296 КАС України апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2021 р. у справі за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС  про визнання протиправним та скасування постанови,

ВСТАНОВИЛА:

 Апеляційна скарга  за своєю формою та змістом відповідає вимогам, що визначені ст. 296 КАС України.

Зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України перевірено.

Апелянтом на виконання ухвали суду про залишення його скарги без руху подано клопотання про поновлення зазначеного строку у зв'язку з несвоєчасним отриманням копії оскаржуваного судового рішення та надано відповідні докази.

Перевіривши доводи апелянта, викладені у вказаному клопотанні, та дослідивши надані ним докази, колегія суддів вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а пропущений апелянт строк - поновленню.

Підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження, залишення  апеляційної скарги без руху або її  повернення не встановлено.

З огляду на викладене колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для відкриття апеляційного   провадження та підготовки справи до апеляційного розгляду в порядку, встановленому ст. 306 КАС України, що зумовлює необхідність витребувати матеріали справи № 640/10587/19 із Окружного адміністративного суду м. Києва.

Разом з тим, апеляційний суд зазначає, що частиною першою статті 309 КАС України визначено, що апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.

Водночас, частиною другою статті 309 КАС України регламентовано повноваження суду продовжити строк розгляду справи, але не більш як на п’ятнадцять днів.

При цьому, пунктом 1 статті 6 ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 Конвенції про захист прав людини та основних свобод закріплено право вирішення спірного питання упродовж розумного строку.

У п. 26 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень зазначено, що ухвалення рішення в розумні строки відповідно до статті 6 Конвенції також можна вважати важливим елементом його якості. Проте можливе виникнення суперечностей між швидкістю проведення процесу та іншими чинниками, пов’язаними з якістю, такими як право на справедливий розгляд справи, яке також гарантується статтею 6 Конвенції. Оскільки важливо забезпечувати соціальну гармонію та юридичну визначеність, то попри очевидну необхідність враховувати часовий елемент слід також зважати й на інші чинники.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія вважає за необхідне для отримання матеріалів цієї справи із суду першої інстанції, в якому вони зберігаються, продовжити строк судового розгляду на розумний термін.

На  підставі  викладеного, керуючись ст.ст. 295, 296, 306 КАС України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

 Клопотання апелянта про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції у цій справі - задовольнити.

Визнати поважними причини пропуску апелянтом строку на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції у цій справі та поновити йому такий строк.

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Головне управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2021 р. у справі за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС  про визнання протиправним та скасування постанови.

Встановити строк  до 05 липня 2022 року, протягом якого учасники справи можуть подати відзив на апеляційну скаргу разом з доказами його надсилання (надання) іншим учасникам справи та заперечення проти заяв і клопотань, якщо такі містяться в апеляційній скарзі.

Роз’яснити учасникам справи, що у відзиві на апеляційну скаргу може міститися клопотання особи про розгляд справи за її участі. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає брати участі у судовому засіданні суду апеляційної інстанції.

Зупинити дію рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2021 року до розгляду справи апеляційним судом.

Витребувати із Окружного адміністративного суду м. Києва матеріали адміністративної справи № 640/10587/19.

Продовжити строк судового розгляду на розумний термін, необхідний для отримання матеріалів справи № 640/10587/19 із суду, в якому вони зберігаються.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не може бути оскаржена в касаційному порядку.

 

Суддя-доповідач                                                                      О.В. Епель

Судді:                                                                                              Л.В. Губська          

                                                                                                         О.В. Карпушова

                                                                             

  

УХВАЛА

про призначення справи до судового розгляду

   "22" червня 2022 р.                                                                   Справа № 640/10587/19

          

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі судді-доповідача Епель О.В. та суддів: Губської Л.В., Карпушової О.В., вирішуючи питання про призначення до розгляду апеляційної скарги Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2021 р. у справі за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС  про визнання протиправним та скасування постанови,                                           

ВСТАНОВИЛА:

З  доповіді  судді-доповідача  вбачається, що виконано всі необхідні дії, пов’язані з  підготовкою справи до апеляційного розгляду, передбачені ст. 306 КАС України та є   підстави, передбачені ст.ст. 306, 310 КАС України, для призначення справи до апеляційного розгляду.

На  підставі  викладеного, керуючись ст.ст. 306, 307, 310 КАС України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Призначити справу за адміністративним позовом  Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо"  до  Головне управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС     про визнання протиправним та скасування постанови  до апеляційного розгляду у відкритому судовому засіданні на    "16" серпня 2022 р.    о     12:00    годин.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не може бути оскаржена в касаційному порядку.     

    

Суддя-доповідач                                                                      О.В. Епель

Судді:                                                                                             Л.В. Губська          

                                                                                                         О.В. Карпушова

                                                                             

 

Права та обов’язки учасників справи

 

Стаття 44. Права та обов’язки учасників справи

 Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов’язки.

 1. Учасники справи зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки.
 2. Учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

 1. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.
 2. Учасники справи зобов’язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;

4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

 1. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
 2. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.
 3. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 4. Учасник справи звільняється від обов’язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 5. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).
 6. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

 Стаття 47. Процесуальні права та обов’язки сторін

 1. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п’ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.
 2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.
 3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв’язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.
 4. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.
 5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.
 6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.
 7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.
 8. Відповідач, який не є суб’єктом владних повноважень, може пред’явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

 Стаття 51. Права та обов’язки третіх осіб

 Крім прав та обов’язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають права позивача.

 1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов’язки, визначені у статті 44 цього Кодексу.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •