Facebook Twitter Youtube

Увага! Важлива інформація щодо сплати судового збору

Шановні учасники судових процесів!

У зв'язку із набранням чинності, з 01 вересня 2015 року, змінами до Закону України "Про судовий збір", якими суди зобов'язано перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряти зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України, просимо звертати особливу увагу на правильність заповнення реквізитів платіжних документів про сплату судового збору!

 Зокрема, обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:
- Дата документу;
- Отримувач коштів (Назва Управління державної казначейської служби України (далі – ДКСУ);
- Код отримувача (код за ЄДРПОУ – Код управління ДКСУ);
- Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);
- Код банку отримувача (МФО);
- Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);
- Назва платника (П. І. Б., адреса для фізичної особи);
- Призначення платежу.

При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:
- службовий код (знак): "*" (зірочка);
- розділовий знак: ";" (крапка з комою);
- код ознаки судового збору: "101";
- розділовий знак: ";" (крапка з комою);
- код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;
- розділовий знак: ";" (крапка з комою)
- роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:
"Судовий збір, за позовом ___________ (П. І. Б. чи назва установи, організації позивача), __________(назва суду, де розглядається справа)". Використання символу ";" не допускається.

Додатково заповнюються, у разі, якщо це передбачено розрахунковим документом, окремими реквізитами:
- Ідентифікаційний номер платника (або серія та номер паспорта, ЄДРПОУ для юридичної особи у відповідності до правил заповнення поля 3, п. 3);
- Код бюджетної класифікації: 22030001.

Реквізити для сплати судового збору за подачу документів до Київського апеляційного адміністративного суду, зразок заповнення поля "Призначення платежу" можна переглянути за наступним посиланням.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •