Facebook Twitter Youtube

Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

НАКАЗ

 

                                        

   13.07.2023

Київ

№ 46

Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію
в Шостому апеляційному адміністративному суді

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Типової інструкції про порядок ведення  обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних  носіїв  інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736, Типового переліку відомостей, що становолять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації україни від 23 жовтня 2012 року № 138, з метою належної організації ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, 

 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Шостому апеляційному адміністративному суді, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 вересня 2019 року № 64 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Шостому апеляційному адміністративному суді" та від 09 січня 2020 року № 2 "Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Шостому апеляційному адміністративному суді".

3. Відділу управління персоналом (Зозовська Н.В.) довести копію цього наказу до відома суддів та працівників апарату Шостого апеляційного адміністративного суду.

4. Відділу забезпечення роботи керівництва суду (Цимбал Ю.О.) оприлюднити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Шостому апеляційному адміністративному суді, затверджений пунктом 1 цього наказу,  на офіційному  вебсайті суду.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на керівника апарату Вахулу О.Р. 

           В.о. голови суду                                                                                                                                                            Володимир АЛІМЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ в. о. голови Шостого
апеляційного адміністративного
суду від 13.07.2023 року № 46

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
в Шостому апеляційному адміністративному суді

І. З питань мобілізаційної підготовки Шостого апеляційного адміністративного суду

 1. Відомості про методологічні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.
 2. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.
 3. Відомості щодо звірок військово-облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють у Шостому ААС, з обліковими даними районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі- РТЦК та СП).
 4. Відомості щодо перевірок стану військового обліку та бронювання даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
 5. Відомості щодо обліку видачі Шостим ААС оформлених посвідчень та витягів з наказів про відстрочку від призову до Збройних Сил України на період мобілізації та на воєнний час і повідомлень про зарахування на спеціальний військовий облік.
 6. Відомості щодо передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток.
 7. Відомості щодо обліку військовозобов’язаних осіб зарахованих до штату Шостого ААС, які направляються до РТЦК та СП.
 8. Відомості щодо обліку військовозобов’язаних осіб зарахованих на спеціальний військовий облік, які направляються до РТЦК та СП.
 9. Посвідчення та витяги з наказів про відстрочку від призову до Збройних Сил України на період мобілізації та на воєнний час.
 10. Відомості щодо військовозобов’язаних суддів та працівників апарату Шостого апеляційного адміністративного суду, що призвані до лав Збройних Сил України по мобілізації.

ІІ. З питань охорони державної таємниці

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються до Шостого апеляційного адміністративного суду Верховним Судом, Державною судовою адміністрацією України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Акти перевірки стану режиму секретності в Шостому апеляційному адміністративному суді.
 3. Відомості в номенклатурі посад працівників Шостого апеляційного адміністративного суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
 4. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці.
 5. Листування з питань оформлення допуску до державної таємниці.
 6. Протоколи засідань експертних комісій з питань таємниць та з проведення експертизи цінності документів.
 7. Номенклатура секретних справ.
 8. Акти знищення секретних документів.
 9. Акти передачі секретних документів.
 10. Акти перевірки наявності секретних документів.
 11. Плани роботи режимно-секретного органу суду.
 12. Інструкції, плани, положення, правила, розроблені в режимно-секретному органі відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939.
 13. Листування зі Службою безпеки України й судами з питань ведення секретного діловодства, забезпечення режиму секретності та збереження державної таємниці.
 14. Листування стосовно приведення грифів секретності у відповідність до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
 15. Документи з питань технічного захисту інформації в автоматизованих системах класу 1 другої категорії та організації урядового зв’язку, якщо ця інформація не містить відомості, що становлять державну таємницю.
 16. Листи, довідки, висновки та інші документи, підготовлені виконавцями  секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб.
 17. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 18. Журнали обліку секретного діловодства.

 

III. З питань організаційно-управлінської діяльності

 1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов′язані з розробкою напряму діяльності Шостого апеляційного адміністративного суду.
 2. Документи Шостого апеляційного адміністративного суду, що містять службову інформацію.
 3. Документи претензійно-позовного характеру, які опрацьовуються працівниками Шостого апеляційного адміністративного суду та мають гриф обмеження доступу "Для службового користування", крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.


IV. З питань криптографічного захисту інформації

 1. Відомості (за окремими показниками) про: зміст, стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки, плани розвитку системи криптографічного захисту службової інформації, порядок застосування (роботи) засобів криптографічного захисту службової інформації, результати розробки, виробництва, досліджень та експлуатації цих засобів і порядок забезпечення режиму безпеки під час їх проведення, крім тих, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості про взаємодію Шостого апеляційного адміністративного суду з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями у сфері криптографічного захисту службової та секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
 3. Відомості про порядок використання, поводження, технічні характеристики засобів криптографічного захисту службової інформації.
 4. Відомості про номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової інформації, місця їх розташування.

 

V. З питань технічного захисту інформації

 1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), інформаційно-комунікаційної системи, де передбачений обмін інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об'єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.
 3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій) чи інформаційно-комунікаційній системі.
 4. Відомості про взаємодію із суб'єктами владних повноважень, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності з питань організації технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, крім тих, що становлять державну таємницю.
 5. Відомості про взаємодію із суб'єктами владних повноважень, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності з питань їх оточення і розміщення навколо них іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних та іноземних організацій.
 6. Відомості, зміст державних програм, планів, що спрямовані або можуть бути спрямовані на вдосконалення заходів технічного захисту інформації в Шостому ААС, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю.
 7. Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в ІТС, що містяться у протоколах, звітах, підготовлених та оформлених за результатами нарад і зустрічей з представниками органів державної влади, підприємств, установ.
 8. Відомості про склад та структуру, результати державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах суду, заходи, які здійснюються при її проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (що не становить державної таємниці), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах вимогам нормативних документів.
 9. Відомості про умови та вимоги функціонування Шостого апеляційного адміністративного суду залежно від стану і динаміки розвитку (зокрема, у режимі функціонування у кризовій ситуації, режимі відновлення).
 10. Відомості про організацію та комплекс заходів, що вживаються для захисту Шостого апеляційного адміністративного суду залежно від визначених видів загроз.

 VI. Діяльність з міжнародного спіробітництва

 1. Відомості про переговори з представниками інших держав (фірм, компаній) про розробку єдиної принципової позиції з питань співробітництва, якщо, на думку учасників переговорів, розголошення цих відомостей може призвести до негативних наслідків для однієї із сторін.
 2. Відомості щодо планування заходів за участю керівництва Шостого апеляційного адміністративного суду та представників міжнародних установ, організацій, іноземних партнерів.
 3. Відомості стосовно документів Шостого апеляційного адміністративного суду, що містять службову інформацію міжнародних установ, організацій, іноземних партнерів.

 

VII. Діяльність з питань запобігання та виявлення корупції

 1. Відомості про зміст заходів, що розкривають конкретні завдання щодо запобігання корупційним правопорушенням та аналітичну (прогнозовану) інформацію за їх результатами, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

 

VIII. Несекретне діловодство

 1. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф "Для службового користування", та про факт розголошення службової інформації.
 2. Відомості, отримані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким ними надано гриф обмеження доступу.

 

IX. З питань цивільного захисту

 1. Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільного захисту й охорони Шостого апеляційного адміністративного суду, у тому числі в режимі функціонування в умовах особливого періоду.

 

Х. З питань по роботі з персоналом

 1. Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами, про персональні дані працівників та кандидатів на зайняття вакантних посад державних службовців, особові справи (у тому числі архівні справи), матеріали проведення і результати перевірок працівників та кандидатів на зайняття вакантних посад в Шостому апеляційному адміністративному суді.
 2. Дисциплінарні справи державних службовців, які займають посади категорій "Б" і "В" у Шостому апеляційному адміністративному суді.
 3. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

   

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •