Звіт про стан розгляду запитів на отримання публічної інформації за липень 2021 року

Звіт

про стан розгляду запитів на отримання публічної інформації

Шостим апеляційним адміністративним судом

за липень 2021 року

 

В період з 01 липня 2021 року по 30 липня 2021 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов 3 запити на отримання публічної інформації:

 

Кількість запитів на інформацію, що надійшли до суду

Всього:

3

В тому числі

Поштою

 

З особистого прийому

 

По телефону

 

Електронною поштою

3

Нарочно

 

 

Усно

 

Суб’єкти, що подали запити на інформацію

Фізичні особи

 

Юридичні особи

 

Представники засобів масової інформації

1

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Органи державної влади, що надіслали запит як до належного розпорядника інформації

2

Запити на інформацію з питань

Надання публічної інформації

 

Надання роз’яснення законодавства

 

Надання актів інших органів

 

Інше

 

                                       Результати розгляду запитів на інформацію                         

Загальна кількість запитів, на які надано відповідь:

2

В тому числі

Надано публічну інформацію, розпорядником якої є суд

 

Надано роз’яснення законодавства

 

Надіслано за належністю

Належним розпорядникам інформації для надання інформації

1*

За належністю для надання роз’яснення законодавства

 

Відмовлено (причина відмови)

Суд не володіє інформацією

 

Інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом

 

Не оплачено фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком

 

Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

Запитувачів цікавили питання:

 

№ з/п

Запитувана інформація

кількість запитів

 %

1.

Забезпечення суддів службовим житлом

 

2.

Розмір заробітної плати, премій та інших надбавок працівників апарату суду

1

3.

Отримана суддівська винагорода

 

4.

Відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

 

5.

Розгляд справ (графіки розгляду, кількість розглянутих справ тощо)

 

6.

Штатна чисельність апарату суду та суддівського корпусу

 

7.

Загальні відомості про суддів (проходження переатестації, отримання нагород тощо)

1

8.

Загальні відомості про роботу суду

 

9

Інше

1

 

 

Всього:

3

*На 1 запит запитувачу був надісланий лист про продовження терміну розгляду запиту та одночасно надіслано належним розпорядникам для розгляду.

Відповіді на вказані запити були надані в порядку та строки, визначені Законом України

«Про доступ до публічної  інформації».